פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 6/5/19

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 6.5.19 בשעה 20:30 בנשר
נוכחים: לילי פודין, ניצן קולונימוס, נעמה אלג׳ם, תאיר גל אור חגולי, רלי אדלשטיין, אביב מן.
רשמה: אורה פלד נקש

נושאים והחלטות:

1. תמחיר חדש לגיל הרך
רקע: הנושא נדון בישיבה הקודמת. ההחלטה שהתקבלה:
בהתאם להחלטת הוועדה הקודמת הקובעת שאנחנו מתקדמים לתהליך כניסה לתמ״ת, לא ניתן להתעלם מהפער בנושא התמחיר. אי לכך, אביב ורלי יובילו תהליך בחינה של ההצעה הראשונית שהוצגה לשינוי הניהול הכלכלי של הגנים כיחידות עצמאיות, תוך התייחסות למשמעויות החינוכיות שלה. יש להביא את הנושא לאישור בוועדה, כאשר הכוונה היא לקיים הליך שינוי מדורג לאורך מספר שנים. נושא שכר הלימוד המותר דורש המשך בדיקה מול התנועה הקיבוצית.
דיון: אביב הציג את ההצעה שגובשה ע״י שירי בשיתוף עם הוועדה. קיימנו דיון על עקרונות התמחיר החדש, שתואמים את הצרכים של המערכת לקראת כניסה לפיקוח חיצוני בכל יחידות הגיל, תוך הקטנת הסבסוד הצולב בין הבתים על ידי קביעת עלויות שכר לימוד ריאליות.
החלטה: הוועדה מבקשת להתקדם בתהליך, ולהציג את המתווה המוצע לאישור הנהלת הקהילה.
יש עוד כמה נקודות להתייחסות/להחלטה לגבי אופן היישום של המתווה, הנוגעות לגבייה מהורי החוץ. הוועדה תקיים עליהן דיון נפרד בהמשך.

2. תהליך רישוי למשרד התמ״ת לידה עד 3
נמסר עדכון על ההתקדמות בנושא- אביב עידכן שהיקף העבודה מול הרשויות מצריך פרויקטורית בשכר מטעם מערכת החינוך, כשהמטרה היא להתחיל את שנה״ל תש״פ עם הכרה של בית התינוקות והפעוטונים כמעונות יום של התמ״ת.
הוועדה מבקשת לעדכן את ההורים בתהליך, ללא תלות בתהליך שינוי התמחיר.
החלטה: יש להוציא פרסום בנושא התהליך לחברי הקיבוץ עד לתאריך 30.5. באחריות רלי ואביב.

3.היערכות להפעלת נשר בשנה״ל הקרובה
רקע: לאור הגידול המשמעותי במספר הילדים הצפוי בנשר, לצד האתגרים הרבים שבהפעלת הבית במתכונת של בית אחד ל-4 קבוצות גיל (ג׳ עד ו׳) עם צרכים שונים בכל שכבה, תאיר הובילה תהליך מקצועי בשיתוף נציגות ציבור והורים לחשיבה על מתכונת ההפעלה המיטבית.
דיון: מודל ההפעלה המוצע על ידי הצוות הוא חלוקה ״רכה״ לדואונים- ג-ד, ה-ו, תוך שימוש באותו מבנה ושמירה על קשר בין הקבוצות בעיקר בפעילות בחופשים.
בדיון עלו הצעות/מחשבות לגבי הגמישות שהמבנה המוצע מאפשרת, לצד העיקרון המנחה של החינוך החברתי לתת מענים מגוונים לצרכי הילדים. הועלתה הצעה לאפשר בחירה במסגרת הפעילות המתאימה לילדים השונים, לא רק לפי קבוצת הגיל אליה הם משתייכים, אלא לפי עניין ורצון לקחת חלק בפעילות באופן חלקי/מלא.
מבחינת המערכת כבר קיים פיילוט לנושא- בחודשים האחרונים מתקיימת מסגרת פעילות נפרדת לילדי כיתה ו במתכונת שונה מההפעלה הרגילה של נשר, שנותנת מענה מותאם למספר גדול יותר של ילדים, ומחזקת את הגישה הגמישה להפעלת בית הילדים.
החלטה: תאיר תגבש את ההצעה המעודכנת להפעלת קבוצות הגיל ג-ו בהתאם לעקרונות שעלו בצוות המקצועי ובדיון הנוכחי, בדומה לפיילוט המוצלח לכיתות ו, ותביא אותה לאישור בוועדה ולשיתוף הציבור.

4. חובת חיסונים במערכת
בהמשך למתווה עליו הוחלט בעבר בוועדה, ולאחר שסיימנו בשלב ההסברה, אביב עידכן על הכוונה לקדם החלטה קהילתית של חובת התחסנות במערכת, בדומה לנעשה בקיבוצים שונים בארץ. כרגע מחכים עדיין לחוות דעת משפטית לאופן היישום של הנושא.
החלטה: הוועדה מברכת על המהלך ומזכירה לכולם לקחת אחריות ולחסן בהתאם להנחיות משרד הבריאות, לטובת בריאות כלל הקהילה.פרוטוקול חינוך ישיבה מספר 37

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן