פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 9/12/2019

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 9.12.19 בשעה 20:00 במזכירות

נוכחים: ניר מילר, הדס ברקוביץ׳, רון קושניר, רלי אדלשטיין, תאיר גל אור חגולי, אביב מן.

חסרים:, אור זמיר, לילי פודין

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

נושאים והחלטות:

1. נהלי תשלום בנעורים – חידוד ואשרור

תאיר הציגה את עקרונות השתתפות הקיבוץ במימון פעילות הנעורים:

  1. שנת מצווה – 750 ש”ח לילד לשנה, ועד תקרה של 10,000 לכלל הקבוצה
  2. קורס מד”צים – 50% מעלות הקורס, שיוחזרו בהינתן השלמת שנת הדרכה אחת.
  3. תשלומי הורים עבור פעילות שוטפת לנעורים –
    • ילד/ה לא פעיל/ה – 50 ש”ח לחודש
    • ילד/ה פעיל/ה – 150 ש”ח לחודש (העלות היא 300 ש”ח, כאשר הקיבוץ נושא ב50% מהמימון בפועל)

החלטה – מתווה המימון אושר

2. מחוסגן

רלי מסרה עדכון לגבי מספרי פנקסי החיסונים החסרים להשלמת המהלך במערכת הגיל הרך. אנחנו בכ-90% מסירת פנקסים.

תאריך מסירת הפנקסים עבר וכעת עירית יוסיפון תשלח תזכורת במייל למשפחות שטרם העבירו לצורך זירוז סיום איסוף המידע.

הצעד הבא – מחוסגן יבחנו את המידע שנמסר (אנונימי) ויעדכנו את אשת הקשר של הקיבוץ (עירית יוסיפון) אם חסר מידע.

3. אמנת וועדת חינוך המתחדשת

עברנו על אמנת הוועדה היוצאת וערכנו התאמות ברוח הוועדה המתחדשת.

בישיבה הבאה נסיים את התהליך ואז נפרסם לחברים את האמנה החדשה.

פרוטוקול ישיבת וועדת חינוך שנייה לפרסום 9.12
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן