פרוטוקול ועדת נוי ישיבה ראשונה

17.5.2018

אל: אביב בארי, איילת מילר , ערן פלקנבורג, שרית בר, עדי קליגר

הנדון: ישיבת תיאום ציפיות עם נבחרי הציבור

נוכחים – אביב, איילת, ערן, שרית, עדי,

חסרים / לא הוזמנו – יניב כץ – רכז הנוי והחצר, יוסי מלכי – אחראי תשתיות

חברי ועדה יקרים

בישיבה שקיימנו במרה לנסות ולעשות תיאום ציפיות הועלו הנשאים הדברים:

 • יעד מרכזי שיפור שביעות הרצון של החבר מהנוי
 • פתרון בעיות מבניות בנוי
 • צורך ללמוד לעומק את התקציב והמשאבים
 • צורך בהסדרת נושא הגינות הפרטיות
 • צורך בהגדרה ברורה של הגבולות בין הציבורי לפרטי
 • בחינה של התפיסה הגינונית עיצובית
 • רצון לבחון ולבנות את הדברים מלמעלה ( תכנון אב והגדרת תפיסה ) למטה
 • צורך בעבודה בשיתוף ומול הציבור
 • הזדמנות לפרוייקטים קהילתיים
 • דילמה באיזה רמה הועדה צריכה להשפיע על התפקוד השוטף
 • לבחון את רמת המעורבות בפיקוח על הביצוע

המשך עבודה:

תועבר הגדרת תפקיד לועדה והחברים יעירו ונדייק אותה – באחריות אביב מן

הפגישות הראשונות יוקדשו לתכנון תהליך השינוי

בפגישה הבאה יתבצע תהליך סיור מוחות תכנוני – באחריות אביב בארי

הכנת חומר רקע – באחריות אביב מן

הפגישה הבאה תתקיים בהרכב מלא

רשם – אביב מן

ועדת נוי
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן