פרוטוקול ועדת נוי ישיבה שלישית

סיכום ישיבת צוות נוי מתאריך 25.6.18

נוכחים: אביב מן, שרית בר, עדי קליגר, אילת מילר, יניב כץ, אביב בארי.

חסרים: יוסי מלכי, ערן פלקנבורג

בישיבה זו החלנו לעבור נושא נושא שהגדרנו בסיעור מוחות, כל זה גם על רקע התב”ע של הקיבוץ שהוצגה.

הנושא הראשון – גבולות גזרה: יניב ערך סקירה של השטחים בהם מטפל צוות הנוי. נערך דיון להלן החלטות:

  1. הנוי יתרכז בטיפול ותחזוקה של השטחים הציבוריים בקיבוץ (שטחים שהוגדרו כך בתב”ע).

יש להתייחס בהמשך לנושא הותיקים והדירות שהקיבוץ עצמו משכיר.

  1. כחלק מעבודת צוות הנוי תצא הודעה לציבור בנושא הנ”ל.
  2. כמו כן תצא הנחיה לחברים בנוגע לצמחיה ש”פולשת” לשטח ציבורי / דרך ומפריעה לתפקודו תקין. התהליך יהיה – הודעה לחבר ובקשה לטפל בצמחיה. במידה וזה לא יענה תוך פרק זמן סביר, יטפל בזה צוות הנוי והחבר יחוייב בתשלום.
  3. יש לבחון שוב את אחריות של דיירים על שצ”פים וכן גם פרויקטים של מספר שכנים להקמה/תחזוקה של שצ”פ מרכזי בשכונתם.
  4. עולה הצורך לסמן את השטחים הציבוריים – אל מול מגרשי המגורים. זאת בכדי לצמצם את אי הודאות של החברים ולהגדיר בצורה ברורה את תחומי האחריות.

בשלב ראשון סימון זמני ואחר כך אפשר לשקול סימון באמצעות אלמנט דקורטיבי אחיד בכל הקיבוץ.

הנושא השני – סדרי עדיפויות: התחלנו את הדיון בנושא זה –

בחינת הקצאת אנרגיה/משאבי זמן למטרת תחזוקת שטחי הנוי הציבורי. שאלת נכונות לפיתוח חלק מהשטחים בצורה יותר אקסטנסיבית אשר עשוי לחסוך משאבי זמן וכסף.

לבחון את עניין ההשקעה של משאבי הזמן מול יעודי התב”ע.

בישיבה הבאה: נבחן חלופות לחלוקת משאבים. יניב יביא נתונים של שעות עבודה באזורים השונים בקיבוץ מהתקופה האחרונה, כבסיס לדיון יותר מעמיק.

הישיבות יתקיימו כל שבועיים ביום ב’ בשעה 18:00, על מנת שנוכל להתקדם בקצב סביר.

הישיבה הבאה בתאריך – 9.7.18 בשעה 18:00

ועדת נוי - ישיבה שלישית 25.6.18
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן