פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מתאריך 24.2.2021

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 24.2.2021 בשעה 20:30 בזום

נוכחות: לילי פודין, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, מאיר ישראל, ניר מילר.

אורחת: טלי מור – רפרנטית הנהלת הקהילה לתחום החינוך

חסרה: הדס ברקוביץ’

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

 

נושאים והחלטות:

 

 1. חיסונים בגיל הרך – עדכון סטטוס וגיבוש המלצות להנהלה

רקע:

בהמשך לתהליך ההתחסנות הקהילתי, אשר התחיל במערכת הגיל הרך, בשיתוף עם ‘מחוסגן’, נמסר עדכון על 3 המשפחות שטרם התקדמו בתהליך ההשלמה.

שתי משפחות חברים מתקדמות בתהליך באופנים שונים. לאט אך מתקדמות.

משפחת תושבים אחת – אין התקדמות. המקרה הזה הובא להנהלת הקהילה בקיץ והתקבלה שם החלטה שכרגע אינה מיושמת. בנוסף הנהלת הקהילה נתנה מנדט לועדת החינוך לגבש המלצות בנושא ההתנהלות במקרים שכאלה ולהציגן להנהלה להמשך דיון וקבלת החלטות אופרטיביות.

דיון:

התקיים דיון בועדת חינוך (מפעת צנעת הפרט לא יפורט)

החלטות:

גובשו המלצות עקרוניות אשר יוצגו בהנהלת הקהילה בישיבה הקרובה (7.3.2021) ע”י שירי.

משימות:

שירי לנסח את ההמלצות, לשלוח לאישור הוועדה ולשלוח להנהלת הקהילה כחומר רקע.

 

 1. כניסת פעוטונים לתמ”ת

רקע:

מזה כשנתיים אנחנו נמצאות בתהליך מול משרד הכלכלה על מנת לקבל סמל מעון.

בראשית התהליך נראה היה כי הדרישות מאיתנו, על מנת לקבל סמל מעון, הן מינוריות, והתמורה עולה על הדרישות.

 עיקר הדרישות עסק בהתאמות מבניות בסיסיות ובהסדרה של מחירים (אך עם מנדט לגבות יותר עבור תוכנית לימודים נוספת, צוות גדול יחסית וכו’). ללא התערבות באיזורי הרשמה, ללא התערבות בתכנים החינוכיים או בצביון הקיבוצי של המערכת.

בנוסף, קבלת סמל מעון היתה מאפשרת למשפחות בעלות הכנסה נמוכה (עד 5300 ₪  ברוטו לחודש לנפש) לקבל החזרים מסויימים ממשרד הכלכלה, ולמערכת קבלת מענקים כספיים מידי פעם. (למשל, מעמק קורונה שהתקבל השנה).

לאחרונה קיבלנו עדכונים ממשרד הכלכלה על שינויים בדרישות לקראת שנה הבאה ואלה המשמעויות המיידיות שנגזרות מתוכן:

 • רישום יעשה מול אגף מעונות יום באופן מקוון ולא מול המעונות עצמם – ללא שום שליטה ויכולת החלטה שלנו.

 • אין קדימות לילדי קיבוץ – כלומר יכול להיווצר מצב שילד חוץ ייכנס על חשבון ילד קיבוץ.

 •  נהיה מחויבות לקבל כל ילד.ה שיופנו ע”י המשרד בהתאם למכסה שנקבעה ע”י משרד הכלכלה (שאינה תואמת את התקינה שלנו) המשמעות-פגיעה בתקנים המומלצים שלנו.

 • לא נוכל לשמור מקום לחברות בהריון מאחר ואי אפשר  לרשום תינוק שטרם נולד.

 • אי אפשר להכריח או להתנות קבלת ילדי חוץ בהסכמה לנספח תשלומים נוספים – המשמעות הינה צמצום הסל וחינוך פחות מיטבי או ספיגת העלויות ע”י הורי הפנים או הקהילה.

 • דרישות  הפרוגרמה המבניות גם הן הוחמרו ומשמעותן גזירה כלכלית וחינוכית כבדה:

  • פתיחת כל הבתים לחלל אחד בלבד עם הפרדה מוחלטת של המטבח

  • גדר בגובה 2 מטר מסביב לחצרות הגן

עם פרסום הנוהל החדש נעשה ניסיון של ראשי המועצות והתנועה הקיבוצית למהלך כנגד השינוי. בינתיים הוא לא צלח, וההרשמות כרגע מתקיימות במתכונת הנ”ל. (ההרשמות מה 7-28/2)

בשבועות האחרונים מצטברות עדויות מישובים וקיבוצים באיזור, אשר פועלים תחת סמל מעון, שאכן מידת ההתערבות היא מוחלטת ובעצם ניהול הפעוטונים מופקר מידי הקיבוץ ועובר לידי משרד הכלכלה.

חשוב להדגיש שבהתאם לחוק הפיקוח שיצא לפני שנתיים, למערכת שלנו אישור הפעלה מסודר ממשרד הכלכלה. החוק אינו מחייב קבלת סמל מעון, אלא אישור הפעלה, שעליו לא חלים כל האמור לעיל.

 

דיון:

לאור הכתוב לעיל הנהלת החינוך המצומצמת המליצה לועדה לסגת מתהליך קבלת סמל מעון.

במהלך הדיון בועדה עלתה שאלה/הערה מהותית – ההנחה היא כי קיבוצים אחרים בסביבה כן יפעלו תחת סמל מעון, ובשל כך יציעו חינוך קיבוצי במחירים אטרקטיביים מאיתנו. האם תהיה ירידה בביקוש להכנסה של ילדי חוץ לפעוטונים שלנו. או ירידה באיכות המשפחות שמגיעות אלינו?

זוהי נקודה הדורשת תשומת לב רבה של מנהלת המערכת ואולי אפילו תדרוש גיוס ילדים אקטיבי בעתיד לעומת מבול הבקשות שבדרך כלל מגיע אלינו.

החלטות:

אושרה המלצת הנהלת החינוך המצומצמת – לסגת ממהלך קבלת סמל מעון.

לצד הפרסום של הנסיגה מהמהלך צריך להציג להורים את האפשרויות לסיוע כלכלי בחינוך הקיימות כיום ברמת דוד.

משימות:

אביב לבטל כל טיפול למול משרד האדריכלים.

שירי לסכם את התהליך בפרסום לקהילה.

 

 1. גן בוגר – מספרי ילדים

רקע:

בישיבה הקודמת דנו בפן החינוכי של גודל הגן ונקבע המספר 32 כמספר הילדים האופטימלי בגן בוגר.

דיון:

בהמשך לדיון זה רלי הציגה נתונים כלכליים המצביעים כי מבחינה כלכלית 32 היא נקודת האיזון הנכונה ביותר עבור גן בוגר.

החלטות:

32 הוא מספר הילדים המקסימלי בגן בוגר.

משימות:

שירי לארגן את כל החומר הנוגע למספרי הילדים בגן הצעיר ובגן הבוגר ותכנית ההתמודדות במצבים של שכבות גדולות ושכבות קטנות.

שירי להציג את החומר לוועדה בפגישה הבאה.

שירי לפרסם לקהילה את סיכום התהליך.

 

 1. זולות הנוער

רקע:

בקיבוץ היום מתנהלות 3 זולות של שכבות שונות. בשנה האחרונה קרו מספר אירועים חריגים שהפנו את תשומת הלב לסיכון שבהתנהלות הזולות האלה.

לצד ניסיון של אביב להגיע להסדרה של נושא הזולות למול הורי הנוער, עלתה הדרישה מוועדת החינוך לדון בנושא ולהגיש המלצות לפעולה להנהלת הקהילה.

דיון:

לצד ההתנהגויות החריגות קורים גם תהליכי התבגרות ותהליכים חינוכיים מאוד יפים ומיוחדים בזכות ובאמצעות הזולות.

מבנה הורטיגו הוא מבנה שאינו ראוי לשימוש, מסוכן ולכן מיועד להריסה – יש בעיתיות מבחינת הקיבוץ לאפשר הימצאות הזולות בו.

זולות מבטאות צרכים המותאמים לשלב ההתפתחותי של הנוער ואם יסגרו הזולות הקיימות – יקומו אחרות.

הקשר של הנוער עם הצוות הבלתי פורמלי הוא נהדר ומיוחד, מבוסס על אמון וכבוד הדדי. צריך לשמר ולשמור על הקשר הזה ולא לסכן אותו.

ועדת החינוך אינה הגוף הריבוני להחליט בנושא הזולות, מאחר ומדובר בפעילויות שקורות מחוץ למערכת החינוך.

החלטות:

הוועדה ממליצה להנהלת הקהילה ליצור צוות אד-הוק לנושא הזולות, אשר יבצע תהליך למול הנוער והוריהם (אפשר בתיווך/שיתוף הצוות הבלתי פורמלי) ויגיע להבנות משותפות לגבי המיקום הפיזי של הזולות, גבולות אדומים, אחריות הורית ועוד.

הוועדה ממליצה שהמנדט להחלטה על כל דבר בנוגע לקיום הזולות יהיה של הנהלת הקהילה, לאור עבודת הצוות הייעודי.

הוועדה ממליצה לזמן את רועי בירן ונציג של הנוער לדיון בהנהלה.

 

משימות:

אור ושירי יציגו את הנושא בהנהלת הקהילה בישיבה הקרובה 7.3.

 

 1. יציאתה של אור לחופשת לידה והיערכות צוותים לשנה הבאה

רקע:

אור צפוייה לצאת לחופשת לידה עוד כחודשיים.

בנוסף צוות בית הילדים שחף אינו יציב כרגע מכיוון שאין לו מובילה.

 

דיון:

נמסר עדכון כי נפתח מכרז פנימי וחיצוני.

מאחר ומדובר בהחלפה לתקופה קצרה הועדה מרגישה כי יהיה קל יותר למישהי או מישהו מתוך הקהילה להכנס לתפקיד, מאשר מישהו או מישהי מבחוץ אשר לא מכירים את האנשים, את המערכת, את הקהילה וכו.

לאור יציאתה של אור לחל”ד צריך כבר עכשיו לתת את הדעת על הצוותים לקראת שנה הבאה – איפה צריך להוסיף כ”א, להחליף וכו’.

החלטה:

הדיון יתנהל בפורום הנהלת החינוך המצומצת.

עדכון יימסר בוועדה.

מי מהועדה שיש לה/לו מה להוסיף בנושא – ניתן לפנות לאור/שירי.

משימות:

אור להעלות בישיבת הנהלה פעילה הקרובה.

 

 1. הקייטרינג החדש – תלונות וחשיבה עתידית

רקע:

עם חזרתנו מהסגר השלישי הוחלף הקייטרינג, וזאת ממניעים של התייעלות כלכלית ולאור תלונות שהתקבלו בעיקר בגילאי ג-ו.

החלטה:

ינוהל דיון בפורום המצומצם של תזונה בחינוך בנושא, במטרה לעמוד על טיב האוכל ומה ניתן לעשות למול הקייטרינג, ולחשוב אולי על פתרונות תזונה אחרים (בדגש עם ג-ו).

משימות:

אור לזמן פגישה עם רלי ורון בנושא.

בברכה,

שירי אביזוהר שטייףפרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 14 לפרסום 24.2

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן