פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מתאריך 6.4.2021

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 6.4.2021 בשעה 20:30 בזום

נוכחות:הדס ברקוביץ’ , רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, מאיר ישראל, ניר מילר.

חסרה: לילי פודין, רון קושניר

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

 

נושאים והחלטות:

 

  1. קליטת ילד 16 בפעוטון צעיר

רקע:

רלי הציגה כי התקבלה בקשה להוספת ילד לפעוטון הצעיר שכרגע עובד לפי התקן (25 ילדים וילדות). בתחילת השנה (פרוטוקול ישיבה מספר 10) דנו בבקשה דומה שעלתה וסוכם כי יש להיערך לדבר אולם לצרף פיזית רק לאחר שהפעוטון מתייצב מקשיי תחילת השנה (והחזרה מהסגרים).

לדעתה המקצועית של רלי הפעוטון יציב ואין מניעה לצרף ילד נוסף בשלב זה של השנה.

דיון:

עלתה שאלה של תגבור הצוות לשבוע-שבועיים הראשונים של הקליטה.

בעקבות עזיבת סייעת בגן צעיר ישנה מצוקת עובדות נקודתית.

החלטות:

הועדה מאשרת הוספה של ילד נוסף, בכפוף לזמינות אשת צוות, רק לאחר שהצורך בגן הצעיר יטופל.

משימות:

להמשך טיפול של רלי

 

  1. חיסונים בגיל הרך – עדכון סטטוס

נמסר עדכון על המשך קידום המלצת ועדת החינוך שאושרה בהנהלת הקהילה בנושא החיסונים.

נמסר כי אביב, ליאת מלכי ושירי יפגשו בשבוע הבא על מנת לבחון את המקרים הנוספים שטרם השלימו את מלוא תכנית החיסונים ולבחון כיצד לקדמם.

 

  1. מודל הפעלת גן צעיר-גן בוגר

רקע:

בישיבה הקודמת הגענו להסכמות בנוגע למספרי הילדים האופטימליים בגן בוגר ולדרכי התמודדות והתנהלות במקרים של קבוצות גדולות בצורה חריגה או קטנות בצורה חריגה.

שירי שלחה כחומר רקע לישיבה את סיכום התהליך שעתיד להתפרסם לקהילה

משימות:

חברות וחברי הועדה לקרוא ולהעיר או לאשר את הסיכום שנשלח.

לאחר האישור – שירי לפרסם לקהילה.

 

  1. יציאתה של אור לחופשת לידה ומציאת מחליפה

רקע:

אור צפוייה לצאת לחופשת לידה באמצע-סוף אפריל.

נערכו מספר ראיונות עם מועמדות וניסיונות לאתר מועמדים מתוך הקהילה, ניסיון שלא עלה יפה.

דיון:

שירי הציגה את המועמדת הפוטנציאלית להחלפה של אור לתקופת החל”ד. שאינה מגיעה עם ניסיון מהחינוך הכפרי.

הועדה העלתה רצון להעמיד למועמדת (במקרה ותיבחר) תומך או תומכת ברמה הערכית והפנים-קיבוצית. לעזור למנהלת עם דילמות, עם הכוונה בסיטואציות יחודיות למרחב הכפרי והקיבוצי וכו…

הועלו מספר שמות פוטנציאליים.

משימות:

שירי להעלות לדיון בהנהלת החינוך המצומצמת.

 

עדכון: לבסוף הוחלט להעסיק את רותם טל, שנמצאה כמועמדת מתאימה יותר, עם ניסיון רלוונטי בחינוך הכפרי והקיבוצי, והיא החלה את עבודתה בשבוע השני של אפריל.

 

  1. הקייטרינג

רקע:

עם חזרתנו מהסגר השלישי הוחלף הקייטרינג, וזאת ממניעים של התייעלות כלכלית ולאור תלונות שהתקבלו בעיקר בגילאי ג-ו.

על הקייטרינג החלופי התקבלו אף יותר תלונות ואחרי מעקב הדוק של אור ורלי ובחינת המזון ותגובת הילדים למזון הוחלט לחזור לקייטרינג הקודם.

מאז לא נתקבלו תלונות אצל מנהלות החינוך.

 

  1. ימי שישי בקיץ

רקע:

בשנה שעברה החליטה הועדה לסגור את פעילות החינוך החברתי בימי שישי בחופש הגדול.

סך ימי השישי בהם אמורה היתה להיות פעילות היו 6.

לאור ההודעה המאוחרת, שלא אפשרה התארגנות מספקת, אפשרנו פתיחה של רקפת במוד עבודה אחר (לא עם הצוות הקבוע).

נראה כי היתה אי הבנה למול הורי החינוך החברתי וכי נוצר הרושם כי החלטה זו היתה נקודתית ונגעה רק לחופש הגדול של השנה שעברה, בעוד שהחלטת ועדת החינוך היתה סגירה באופן קבוע בימי שישי בחופש הגדול משנה שעברה ואילך.

דיון:

האם נכון לפתוח גם השנה את רקפת בימי שישי בתשלום נוסף, כפי שנעשה בשנה שעברה?

החלטות:

אור תוציא מכתב להורים שמבהיר שההחלטה בנוגע לימי שישי עומדת בעינה ורלוונטית גם לשנים הבאות.

אור לבדוק עם הורי רקפת אם יש רצון/ ביקוש מספיק על מנת לפתוח ימי שישי במתכונת דומה לשנה שעברה, בתוספת תשלום המכסה את העלות.

משימות:

אור להוציא מכתב להורים

בברכה,

שירי אביזוהר שטייףפרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 15 לפרסום 6.4

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן