פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 12.11.18

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 12.11.18 בשעה 20:00 במזכירות

נוכחים: לילי פודין, ניתן קולונימוס, נעמה אלג׳ם, הדס ברקוביץ׳, תאיר גל אור חגולי, רלי אדלשטיין, אביב מן.
רשמה: אורה פלד נקש

נושאים והחלטות:

1. עידוד התחסנות במערכת החינוך
על רקע התפרצות החצבת בארץ וגילוי מקרה חצבת בעמק יזרעאל, קיימנו דיון על הצורך בהתייחסות לנושא ההתחסנות. קיימנו דיון על הסברה בנושא, על המצב המשפטי והחוקי של המערכת ואפשרויות הפעולה העומדות לרשותנו.
החלטות:
– להתמקד בפעולות הסברה והעלאת מודעות- להוציא מכתב בנושא לקהילה (מצורף), על מנת להעלות את המודעות לחשיבות ההתחסנות ולאחריותנו המשותפת לבריאות הקהילה.
– להמשיך לבדוק את עמדת הרשויות בנושא, ולעדכן במידת הצורך.

2. עדכון והמשך התהליך הקהילתי
בעקבות הישיבה הקודמת עם נציגי הצוותים הקהילתיים הכנו טבלת משימות וסטטוס מעודכן.
קיימנו דיון באופן העבודה הרצוי.
החלטה: להתקדם בהמשך לתוכנית, עם התיקונים שבוצעו במהלך הדיון. (מצורפת)

3. עקרונות לבניית תקציב החינוך 2019
לקראת גיבוש התקציב לשנה הבאה, וכלקח מתהליך הכנת תקציב 2018 קיימנו דיון ראשוני בנושאים שישפיעו על בניית תקציבי החינוך.
החלטה: הנושאים שיש להתייחס אליהם בתקציב-

1. תכנית בית התינוקות והשפעתה על התקציב

2. כניסה לתכניות המדינה לגיל הרך (פעוטונים וצהרונים)

3. בדיקת האפשרות לביטול סבסוד צולב בגיל הרך

4. בדיקת האפשרות לביטול סבסוד מזון בחינוך החברתי

5. אופן ההפעלה של בית ילדים נשר ותקצוב מתאים

6. הפעלת המרכזון

7. תקצוב נושא גיוס ושימור כוח אדם איכותי

4. עדכון על הארכת יום הפעילות בגיל הרך
הניסיון לפתוח שמרטפון משודרג השנה על מנת לתת מענה לצורך של ההורים לא מניב את התוצאות הרצויות וכיום רשומים כ-15 ילדים בשמרטפון. אנו בוחנים שינוי משמעותי בתפיסה על מנת להגיע ליעד של 30 ילדים עד ינואר 2019.
החלטה: לעדכן בוועדה על התקדמות התהליך.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן