פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 15.10.18

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 15.10.18 בשעה 20:00 במזכירות

נוכחים: לילי פודין, ניצן קולונימוס, הדס ברקוביץ׳, תאיר גל אור חגולי, רלי אדלשטיין, אביב מן.

מוזמנים: ליאורה דותן (יועצת החינוך החברתי), שי בירן (צוות פרויקטים), מאיר ישראל (צוות גישור), מוריה רבן (צוות קשר עובדים-קהילה), רון קושניר (צוות מיתוג), גלי וייס (צוות תקשורת).
רשמה: אורה פלד נקש

רקע:

בשנה האחרונה עסקנו בתהליך הקהילתי למערכת החינוך. בשלב של הטמעת המסקנות הקמנו 6 צוותים של חברי הקהילה, שמטרתם לקדם באופן נקודתי ולזמן קצר מספר נושאים נבחרים.

לפגישה הזו הזמנו נציגים מכל צוות כדי שנחשוב יחד עם הוועדה על אופן פעולת הצוותים והשילוב הרצוי עם מערכת החינוך.

נקודות עיקריות מהדיון:

מנהלות החינוך החברתי והגיל הרך הציגו את תכניות העבודה השנתיות שלהן, ועלו הצעות לשילוב וחיבור בין עבודת הצוותים לפעילות השוטפת של המערכת.
עלו שאלות והתלבטויות לגבי הגדרות התפקידים של הצוותים, סמכותם וסדרי העדיפויות בין הנושאים השונים.

החלטות:

1. הצוותים יפעלו בהתאם להגדרת וועדת חינוך, ויביאו הצעות ותכניות לוועדת חינוך

2. ועדת חינוך תקיים דיון בהצעות יחד עם הצוותים. המטרה היא לפעול במסגרת המבנה הארגוני הקיים של המערכת, ולא ליצור כפל תפקידים וסמכויות

3. הצוותים יהיו עצמאיים להיפגש, לפעול ולהתייעץ לפי החלטתם בשיתוף ובדיאלוג עם מערכת החינוך, בהתאם לשיח אותו אנחנו רוצים לקדם.

4. עדכון על עבודת הצוותים יימסר בוועדה בעוד חודשיים.

ישיבה 33 ועדת חינוך- סטטוס תהליך קהילתי
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן