פרוטוקול מספר 1 – 4.1.2021

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 1-2021

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 04/01/21.

נוכחים: 35 חברים.

יו”ר האסיפה: שרון ורדי.

מזכיר האסיפה: אביב מן.

מוזמנים: טל אדלר – לנושא הראשון , גיא צבר – לנושא השני.

ליו”ר האסיפה נבחר שרון ורדי, למזכיר האסיפה נבחר אביב מן

על סדר היום:

1. אישור מועמדותו של מיכה טיסר ליו”ר קיבוץ

טל הציגה את תהליך האיתור שנעשה עד עכשיו – מכרז – מיון צוות האיתור – המלצה בהנהלות משותפות על מיכה כמועמד יחיד – מפגש פתוח בזום להיכרות עם מיכה. ניתן מענה לשאלות החברים.

החלטה: האסיפה מאשרת להעביר את הבחירה להצבעה בקלפי האלקטרונית.

2. אישור הסכם להקמת מתקן פוטוולטאי בשותפות 50%-50% עם צבר סולאר על מאגר עין סייפן והקמת אגש”ח להקמת ותפעול המתקן

מיכאל וגיא צבר הציגו את הפרוייקט להקמת מתקן פוטווולטאי בשותפות מלאה בין קיבוץ רמת דוד לצבר סולאר והקמת אגש”ח להקמת ותפעול המתקן ל24 שנה ו11 חודש

החלטה: האסיפה מאשרת את ההסכם והקמת השותפות המלאה בין קיבוץ רמת דוד וצבר סולאר והקמת אגש”ח להקמת ותפעול המתקן ל24 שנה ו11 חודש ומנחה את מנהלי הקיבוץ לחתום על ההסכם

פרוטוקול אסיפה
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן