פרוטוקול מספר 1 – 6/1/2020

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 1

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 06/01/20.

נוכחים: 22 חברים.

יו”ר האסיפה: יוספי דגני.

מזכיר האסיפה: רועי רבן.

מוזמנים: אביב מן – מנהל הקהילה, אורי שובל– יו”ר הקיבוץ, מיכאל – מנהל העסקים.

על סדר היום: (מצורפת חוברת ובה פירוט לכל הנושאים שבדיון)

  1. תקציב עסקים 2020
  2. תקציב קהילה 2020
  3. ביטול מס איזון ויצירת מס ערבות הדדית

1. תקציב עסקים 2020

רועי סקר את פעילות העסקים ב-2019, את התקציב ל-2020, ואת תכנית ההשקעות ל-2020. דגשים מיוחדים: 2019 היתה שנה גרועה בגד”ש העמק. ב-2020 נתחיל ליהנות מהכנסות של חשמל סולארי.

2. תקציב קהילה 2020
אביב מן סקר את ביצוע 2019 מול התקציב, שהיו בו לא מעט חריגות. כמו כן הציג את היעדים העיקריים של 2020: השלמת תהליך השיוך, שיפור השירותים לחברים (נוי ואחזקה, בטחון, הנהלה), ליווי ומעקב פנסיוני, גיבוש תקנון סיעוד, התאמות מבניות בחינוך, פיתוח חניות ושבילים, תכנון שכונה מזרחית, תכנון מבנה חדר האוכל והמטבח).
אביב הציג את תקציב 2020 שנגזר מהיעדים הנ”ל, ואת תכנית ההשקעות ל-2020.

3.ביטול מס איזון ויצירת מס ערבות הדדית

חלק ממס האיזון היה בשנים האחרונות מרכיב בתקציב הקהילה. מוצע כעת לבטל אותו, להגדיל את אגרת הקהילה ב-29 ₪ לחודש לחבר, וליצור מס ערבות הדדית לכיסוי הוצאות של ערבות הדדית (רשת בטחון, אבדן כשר עבודה, קרן עזרה הדדית). סכום המס שייגבה מכל חבר יהיה כמחצית מהסכום ששילם כמס איזון.

החלטות:

א. אישור תכנית העסקים ל- 2020.

ב. אישור המקורות והשימושים לתקציב הקהילה 2020.

ג. אישור ההצעה למס הערבות ההדדית – במקום מס האיזון.

ד. אישור מסגרת תכנית ההשקעות ל- 2020.

הביצוע מותנה בעמידה בתכנית העסקים החצי שנתית.

הערות

  1. לבדוק את נושא ביטוח הדירות.
  2. לקיים דיון על העברת פעילות בית עיינות לעסקים.
  3. לבדוק השלמת הכביש ההיקפי מתקציב ההשקעות לכבישים וחניות.

פרוטוקול מספר 1 6 בינואר 2020

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן