פרוטוקול מספר 10 18/5/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 10

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 18 במאי 2020, בסילו

נוכחים:

אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

טלי מור

רונן בריל

גלעד קנט

נעמי גדרון

דנה קושניר

רועי רבן

חסרים: נדב מלכי

דני יניב

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 9/2020
  2. אישור קבורת אחותה של שרה קריב בבית העלמין בקיבוץ
  3. בקשה למתן הקלות בשכ”ד לעצמאים חברי קיבוץ השוכרים מבנה בקיבוץ לטובת העסק
  4. פתיחת הבריכה
  5. סדר יום לאסיפה
  6. בחירת הנהלה, יו”ר קיבוץ, מנהל קהילה

1. אישור פרוטוקול 9/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. אישור קבורת אחותה של שרה קריב בבית העלמין בקיבוץ

אורי הודה לחברי ההנהלה על החלטתם לאשר את קבורת אחותה של שרה קריב בבית העלמין של הקיבוץ.

3. בקשה למתן הקלות בשכ”ד לעצמאים חברי קיבוץ השוכרים מבנה בקיבוץ לטובת העסק

בהמשך לדיון שנערך בפגישת ההנהלה הקודמת, אביב סקר את הוצאות הקיבוץ בעקבות משבר הקורונה – בחודשים מרץ-מאי 2020

שרון הסביר בקצרה את אופן גביית המסים מחברי קיבוץ, ובפרט את הגבייה הנוגעת לחברי קיבוץ עצמאים.

חברי ההנהלה מבקשים לקבל סיכום כלכלי של אירוע הקורונה.

החלטה: ההנהלה מאשרת את הצעת צוות הסיוע הכלכלי לגבי אי חיוב עצמאים חברי קיבוץ השוכרים מבנים בקיבוץ לטובת העסק, בגין שכ”ד עבור חצי חודש מרץ ועבור חודש אפריל.

ההטבה תינתן לחברים העומדים בתנאים הבאים:

  1. הצהרה על פגיעה בהכנסה
  2. החבר ממלא את חובות הדיווח כלפי הקיבוץ

4. פתיחת הבריכה

אביב הציג את הגירעון הצפוי עקב אירוע הקורונה ביחס לתחזית שהוצגה לפני כחודש, וצפוי להיות כ-300 אלף ₪.

בנוסף, לאור החזרה לשגרה בכל התחומים, הצוות המתאם מציע לשנות את המלצתו שלא לפתוח את הבריכה, ולבקש מוועדת כספים להציע מתווה חדש לסגירת הגירעון.

חברי ההנהלה מבקשים לבדוק אם האפשרות לפתוח את הבריכה לפעילויות חיצוניות מסוימות (קייטנות וכו’).

החלטה: עקב החזרה לשגרה לאחר משבר הקורונה, ההנהלה מעוניינת לבדוק את האפשרות לפתיחת הבריכה. לפיכך, ההנהלה מנחה את ועדת כספים להציע מתווה חדש לסגירת הגירעון שיאפשר את פתיחת הבריכה.

5. סדר יום לאסיפה

סדר היום לאסיפה בשבוע הבא:

(1) בחירת מועמדים להנהלת הקיבוץ

(2) קבלה לחברות – משפחת דגן

(3) הודעות עזיבה – משפחת וולוצקי ונדב סלע

6. בחירת הנהלה, יו”ר קיבוץ, מנהל קהילה

מוזמנות: טל אדלר, שירי שטיין

בחירת הנהלה

החלטות:

1. ההנהלה ממליצה לבחור במועמדים שלא מכהנים בהנהלת האחזקות, על מנת לתת אפשרות ליותר חברים לקחת חלק פעיל בניהול חיי הקהילה.

2. ההנהלה ממליצה לחברים לבחור 10 מועמדים ולא פחות, על מנת שלא לפגוע בסיכויי הבחירה של המועמדים.

בחירת יו”ר קיבוץ

טל עדכנה לגבי הנעה מחודשת של התהליך. ראיונות ראשונים יתקיימו במהלך השבוע הבא.

בחירת מנהל קהילה – ללא השתתפות אביב מן

אביב מסיים את הקדנציה בסוף יוני 2020. טל הציגה את המלצת צוות מש”א להתקדם בתהליך בחירת מנהל הקהילה במקביל לתהליך בחירת היו”ר, ולא לעכב את הבחירה.

המתווה המוצע הוא פרסום מכרז פנימי למשך שבועיים, ובמידה ויהיה מועמד פנימי, יוקם צוות איתור שייפגש עם המועמד ויגבש המלצה להנהלת הקיבוץ.

הצפי הוא שתוך כחודש ניתן יהיה להביא את המועמד המומלץ לאסיפה.

החלטה: המתווה שהוצע לבחירת מנהל קהילה אושר על ידי ההנהלה.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 10

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן