פרוטוקול מספר 11 1/6/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 11

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 1 ביוני 2020

נוכחים:

אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

טלי מור

רונן בריל

דני יניב

נעמי גדרון

רועי רבן

חסרים: גלעד קנט

נדב מלכי

מוזמנת: גל בריל – נציגת הועד במליאת המועצה האזורית

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 10/2020
  2. יעדים ומטרות ל 2020
  3. דו”ח ביקורת ועד מקומי
  4. שנת חופש
  5. שונות – נושא אישי

1. אישור פרוטוקול 10/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. יעדים ומטרות ל 2020

אורי סקר את רשימת המטרות והיעדים ל 2020 וסטטוס הטיפול בכל יעד.

החלטה: אביב ומיכאל יכינו תוכנית עבודה מפורטת כוללת אבני דרך וסדרי עדיפויות להשגת המטרות של 2020 התוכנית תוצג להנהלה עד אמצע יולי 2020.

3. דוח ביקורת ועד מקומי

א. נמסרה הודעה כי נפתחת ישיבה של ועד מקומי.

ב. מדו”ח הביקורת על הועד המקומי עולה כי אין ועדת ביקורת מתפקדת .

החלטה: לפרסם קול קורא לוועדת ביקורת ולמנות בהקדם ועדת ביקורת לקיבוץ ולוועד המקומי.

4. שנת חופש

קיבלנו שתי בקשות להארכת שנת החופש של ילנה ודימה ליפשיץ ושל חני טל.

אביב הציג חוות דעת של עו”ד יואב שימשי, יואב מציע לעשות מיפוי מי בשנת חופש, כמה זמן, באיזה תנאים ורק אח”כ לגבש הצעה.

ההחלטה:

  1. שתי הבקשות אושרו.
  2. לפעול לפי חוות הדעת ולהוציא מכתבים לחברים שבחופשה.

5. נושא אישי

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 11
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן