פרוטוקול מספר 13 – 29/6/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 13

מישיבה משותפת – הנהלת הקיבוץ והנהלת אחזקות

שהתקיימה ביום ב’, 29 ביוני 2020

נוכחים: אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

דני יניב

דנה קושניר

איילת מילר

שירי שטיין

מיכל חליוא

עודד חליוא

בועז שביט

דן ברוזה

שי אלג’ם

מרטין אטקינס

שוקי זינגר

טלי מור

רועי רבן

חנן רבן

גלי ארדמן וייס

אורה פלד נקש

חסרים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

רונן בריל

מוזמנות: טל אדלר, צוות מש”א, שי בן דוד, רותם וקס

על סדר היום:

בחירת יו”ר לקיבוץ

בחירת יו”ר לקיבוץ

היות שיו”ר הקיבוץ אחראי הן על הפן הקהילתי של הקיבוץ (הנהלת הקהילה) והן על הפן העסקי (הנהלת האחזקות), הוחלט לכנס בנושא זה ישיבה משותפת של שתי ההנהלות.

בראייה עתידית – ייבחן שינוי של התהליך, כך ששתי ההנהלות יהיו שותפות לתהליך מלכתחילה.

טל סקרה את תהליך בחירת היו”ר, כפי שהתנהל עד כה. בסיום התהליך צוות האיתור הגיע להסכמה פה אחד על עודד ויזל כמועמד המתאים ביותר לתפקיד.

בסיום ישיבת ההנהלה הקודמת הוחלט על הבאת מועמד אחד, לצד אורי.

עודד ויזל, המועמד לתפקיד יו”ר הציג את עצמו וענה על שאלות חברי ההנהלות.

לאחר מכן התנהל דיון על התאמתו לדרישות תפקיד היו”ר ברמת דוד כעת, בפרט לאור מספר הקיבוצים בהם הוא משמש כיו”ר, ועל הבאתו לאסיפה כמועמד יחיד (לאור פרישתו של אורי).

הוחלט כי צוות האיתור יחד עם צוות התיאום יקיימו התייעצות נוספות, לקראת דיון נוסף של ההנהלות בהקדם.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 13
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן