פרוטוקול מספר 14 – 8/7/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 14

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 8 ביולי 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

טלי מור

רונן בריל

דני יניב

שירי שטיין

עודד חליוא

איילת מילר

דנה קושניר

חסרים: עודד חליוא

דנה קושניר

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקולים 12/2020, 13/2020
  2. סגירת המערכת הבלתי פורמאלית בימי שישי במהלך חופשת הקיץ
  3. קלפי אלקטרונית
  4. יו”ר הקיבוץ

1. אישור פרוטוקול 12/2020, 13/2020

החלטה: הפרוטוקולים אושרו.

2. סגירת המערכת הבלתי פורמאלית בימי שישי במהלך חופשת הקיץ

בהשתתפות: אור זמיר – מנהלת החינוך החברתי, שירי אביזוהר שטייף – יו”ר ועדת חינוך

אור הציגה את הנושא, בהתאם לחומר הרקע שנשלח לחברי ההנהלה.

נערך דיון שכלל התייחסות להשלכות התקציביות של פתיחת / אי פתיחת המערכת בימי שישי, וכן להשפעות החינוכיות.

כמו כן, לאור תגובות שהתקבלו מההורים, בימים אלה ועדת חינוך בוחנת את האפשרות לפתיחת בית הילדים לכיתות א’-ב’, בשל גילם הצעיר של הילדים.

ההנהלה הודתה לשירי ולאור על הצגת הדברים. ההחלטה הסופית בנושא תתקבל על ידי ועדת חינוך.

3. קלפי אלקטרונית

בהשתתפות רותם וקס

אביב הציג את הנתונים העיקריים מתוך החומר שנשלח לחברי ההנהלה, וכן את שיעורי ההשתתפות בהצבעות בקלפי שנערכו בקיבוץ בשנים האחרונות.

התנהל דיון שכלל התייחסות לנושאים הבאים:

  • שיעורי ההשתתפות בהצבעות
  • אפשרות להטיית מצביעים
  • נוחות ההצבעה לחברי הקהילה – לרבות מתן התייחסות מתאימה לחברים מבוגרים, ולחלופין היתרונות עבור חברים בודדים, שכיום לא בכל המקרים יכולים להעביר ייפוי כח
  • עלות השימוש במערכת
  • אמינות המערכת

החלטה: ההנהלה מאשרת להעביר את ההחלטה על קלפי אלקטרונית לאסיפה.

4. יו”ר הקיבוץ

בהשתתפות:

טל אדלר – מנהלת משאבי אנוש,

חברי הנהלת אחזקות – מרטין אטקינס, אורה פלד נקש, שי אלג’ם, דן ברוזה, בועז שביט

נערך דיון קצר, בהמשך לדיונים קודמים בנושא.

היות שאין תמימות דעים לגבי ההצעה להביא את עודד ויזל לאסיפה כמועמד יחיד, מוצע להביא מועמד נוסף.

החלטה: להטיל על צוות האיתור להביא להנהלות מועמד נוסף , כך שיהיו שני מועמדים לתפקיד היו”ר.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 14
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן