פרוטוקול מספר 16 – 27/7/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 16

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 27 ביולי 2020 בסילו

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

טלי מור

רונן בריל

דני יניב

שירי שטיין

איילת מילר

דנה קושניר

שוקי זינגר

חסרים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

עודד חליוא

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 15/2020
  2. נושא אישי
  3. השתתפות רפרנטים מההנהלה בוועדות, מוזמנת שי בירן
  4. דיון בנושא שדה התעופה, מוזמן דן ברוזה
  5. נושא אישי

1. אישור פרוטוקול 15/2020

2. נושא אישי

3. השתתפות רפרנטים מההנהלה בוועדות

בהשתתפות: שי בן דוד

שי הציגה את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה, והדגישה את חשיבות עבודת הוועדות בניהול השוטף של חיי הקהילה, כשחלק משמעותי הוא הקשר בין ההנהלה לבין הוועדות.

ההצעה היא שכל חבר הנהלה ייקח חלק בפעילות אחת הוועדות.

התנהל דיון על משמעות החלק של חבר ההנהלה בהתנהלות השוטפת של הוועדות השונות, ועל הסקאלה האפשרית של קשר בין ההנהלה לבין הוועדות השונות, החל מדיון שנתי בכל אחד בנושאי הוועדות, דרך נציג הנהלה בוועדה ועד לחברות של חבר ההנהלה בוועדה.

לסיכום הדיון, מוצע לדייק את ההצעה, בכל הנוגע לתפקיד חבר ההנהלה בוועדות, ולהביא אותה לדיון נוסף בהנהלה.

4. דיון בנושא שדה התעופה

בהשתתפות דן ברוזה

דן הציג את פעילות המטה האזרחי במאבק נגד הקמת שדה התעופה המשלים בעמק, ואת המשך הפעילות המתוכננת.

ההמלצה של שרון היא לממן את התרומה מקרן הקטסטרופות הקיימת בקיבוץ.

החלטה: ההנהלה ממליצה פה אחד להביא לאסיפה החלטה על מתן תרומה בסך 100 אלף ₪ למטה המאבק.

5. נושא אישי

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 16
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן