פרוטוקול מספר 17 – 6/8/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 17

מישיבת הנהלות משותפת, הנהלת קהילה והנהלת אחזקות

שהתקיימה ביום ב’, 6 באוגוסט 2020 בסילו

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

נוכחים – הנהלת קהילה:

רונן בריל

שירי שטיין

איילת מילר

שוקי זינגר

גלי ארדמן

נוכחים – הנהלת אחזקות:

אורה פלד נקש

שי אלג’ם

מיכל חליוא

בועז שביט

רועי רבן

מרטין אטקינס

חסרים:

אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

עודד חליוא

טלי מור

דני יניב

דנה קושניר

דן ברוזה

חנן רבן

על סדר היום:

מפגש הנהלות בנושא יו”ר הקיבוץ

בהשתתפות: דקלה יוחאי רוטמן – צוות האיתור, טל אדלר – מנהלת מש”א, אורי דורמן, מנכ”ל ק.מ.ה

אורי דורמן הציג את חברת ק.מ.ה, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלות. אורי הרחיב על מהות תפקיד יו”ר הקיבוץ, כמי שתפקידו להתוות מדיניות ולראות את המערכת כולה – עסקים וקהילה, וכן ענה על שאלות חברי ההנהלות.

ק.מ.ה מציעה לערוך אבחון לקיבוץ, בסיומו תתקבל המלצה למאפייני היו”ר המתאים לקיבוץ רמת דוד כעת. האבחון מבוצע ללא תשלום, ובסיומו ק.מ.ה תמליץ לקיבוץ לבחור יו”ר מבין עובדיה שיענה על המלצות האבחון. הקיבוץ מתחייב לכלול את המועמד/ים מטעם ק.מ.ה בתהליך האיתור.

החלטה: תבוצע התקשרות עם חברת ק.מ.ה לעריכת אבחון לקיבוץ, בתמורה להתחייבות הקיבוץ לכלול מועמדים מטעם ק.מ.ה בתהליך האיתור, לאחר מכן תהליך האיתור יימשך.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 17
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן