פרוטוקול מספר 18 – 10/8/2020

 

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 18

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 10 באוגוסט 2020 בסילו

נוכחים:

אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

איילת מילר

גלי ארדמן

דנה קושניר

דני יניב

טלי מור

עודד חליוא

רונן בריל

שוקי זינגר

שירי שטיין

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 16-2020
  2. בקשה להארכת שכירות לש.ב.י בשר
  3. החלטה בנושא מתווה הגן הבוגר, בהשתתפות נציגי ועדת חינוך
  4. נושא אישי

1. אישור פרוטוקול 16/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

3. דיווח בנושא ש.ב.י בשר

אביב הציג את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

עקב הקורונה, ש.ב.י פנו בבקשה לעכב את יציאתם המתוכננת מהקיבוץ.

מבחינת התכניות לפיתוח אזור חדר האוכל, עד אוגוסט 2021 (מועד משוער לקבלת היתר בניה), ניתן להמשיך את השכירות של המבנה ללא עיכוב הפיתוח והבנייה המתוכננים של האזור.

החלטה: בשל הקורונה, ההנהלה מוצאת לנכון לאשר את בקשתו של ש.ב.י לעכב את מועד היציאה מהקיבוץ עד אוגוסט 2021.

בינואר 2021 יש להביא את הנושא לדיון נוסף בהנהלה, על מנת לעדכן בסטטוס תהליך הבניה, ובהתאם לכך לקדם את תהליך עזיבתו של ש.ב.י לקראת אוגוסט 2021 / לבחון אפשרות של עיכוב נוסף עד לסוף שנת 2021.

3. החלטה בנושא מתווה הגן הבוגר

בהשתתפות: רלי אדלשטיין, מנהלת החינוך לגיל הרך, שירי אביזוהר שטייף – יו”ר ועדת חינוך, אורה פלד נקש

שירי הציגה את הנושא, לפי החומר שנשלח לחברי ההנהלה.

לפי החלטת ועדת חינוך, מספר הילדים המרבי בגן בוגר, יעמוד על 33-34 ילדים, וזאת לאחר עדכון בשנת הלימודים האחרונה. בעבר, המספר עמד על 28+2. עם זאת, הגן הבוגר הוא גן דו-גילאי, ולכן יש בעיה מובנית בעליית הילדים מהגן הצעיר. מעבר לכך, בכל שנתון יש גם ילדים שנשארים שנה שלישית בגן הבוגר.

מסיבות אלה, ועדת חינוך עדכנה את החלטותיה בשנים האחרונות, בהתאם למספר הילדים בפעל.

בשנת הלימודים הקרובה צפויים להיות בגן הבוגר 34 ילדים + 2 ילדי שילוב.

שירי הציגה את 3 החלופות העומדות על הפרק:

  1. לקיים את פעילות הגן הבוגר עם כמות הילדים המתוכננת, תוך התאמות הצוות והמבנה.
  2. לבצע פיצול מובנה של 4-5 ילדים על בסיס גיל, ילידי ספטמבר ומעלה יישארו שנה נוספת בגן הצעיר.
  3. לבשר למשפחות החדשות שנקלטו לתושבות ולמשפחת תושבים שהילדה הוצאה מהמערכת השנה, שאין מקום בגן הבוגר, והם יכולים לבחור להישאר שנה נוספת בגן הצעיר.

המלצת ועדת חינוך היא לבחור באפשרות הראשונה.

נערך דיון על ההשלכות של האפשרויות השונות – מבחינה חינוכית, מבחינת התנהלות המערכת, בפרט בשנת קורונה, ומבחינה תקציבית.

החלטה:

  1. ההנהלה החליטה לאמץ את המלצת ועדת חינוך לגבי מספר הילדים בגן הבוגר בשנת הילדים הקרובה.
  2. ועדת חינוך תציג בעוד שבועיים מתווה לתמיכה פדגוגית ותקציבית בהתנהלות הגן הבוגר בשנת הלימודים הקרובה. התכנית תכלול התייחסות לאנשי הצוות בגן, להשקעות נדרשות במבנה, ולתקציב הנדרש. טלי מור תלווה את בנית התכנית ואת ביצועה, כנציגת ההנהלה.
  3. על מנת שלא להגיע לפתח שנת הלימודים הבאה במצב דומה, עד ינואר 2021 יש להביא את הנושא לדיון נוסף בהנהלה, בו יוצג מתווה חדש, ארוך טווח, לחלוקת הילדים בין גן צעיר לגן בוגר.

בנושא אחר הקשור לחינוך, חברי ההנהלה מבקשים שבקול הקורא שפורסם לאחרונה לצורך איתור נציגים לוועדת חינוך יצוין כי יש עדיפות לחברים עם רקע חינוכי.

4. נושא אישי

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 18
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן