פרוטוקול מספר 2 – 18.1.2021

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 2-2021

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 18/01/21.

נוכחים: 48

יו”ר האסיפה: שרון ורדי.

מזכיר האסיפה: אביב מן.

על סדר היום:

 1. בחירת יו”ר ומזכיר לאספה.
 2. אישור תכנית העסקים לשנת 2021
 3. אישור יעדי תכנית הקהילה אישור מסגרת תקציב הקהילה – 5,209 אש”ח
 4. אישור העלאת מס קהילה ב-10 ₪ לחודש לחבר – למימון תרבות וספורט.
 5. אישור מסגרת תכנית השקעות הקהילה – 300 אלף ₪ לענפים , 225 אלף ₪ לתשתיות.

החלטות:

 1. ליו”ר האספה נבחר שרון ורדי, למזכיר האספה נבחר אביב מן.
 2. תכנית העסקים לשנת 2021 – אושרה.
 3. יעדי תכנית הקהילה ומסגרת תקציב הקהילה בהיקף של 5,209 אש”ח – אושרה.
 4. העלאת מס קהילה ב-10 ₪ לחודש לחבר – למימון תרבות וספורט. – אושר.
 5. מסגרת תכנית השקעות הקהילה – 300 אלף ₪ לענפים , 225 אלף ₪ לתשתיות. – אושרה.
 6. חובות חברים – האספה מנחה את ועד הנהלה לדון בנושא חובות חברים ולפרסם איך מתכוונים לטפל בחובות אלו.

הערות חברים למנהלים :

תכנית עסקים –

 1. יש רושם שאין מספיק השקעות בפיתוח עסקי.

תכנית קהילה –

 1. השקעה בח”א, יש שמועות על כך שגובה ההשקעה 8 מש”ח. מבקשים להביא לדיון.
 2. יעד לצמצום חובות חברים – היעד צריך להיות מדיד.
 3. תקציב הנוי – תקציב גדול מאד צריך לנסות להתייעל בו.
פרוטוקול אספה מס 2
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן