פרוטוקול מספר 21 – 16/9/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 21

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 16 בספטמבר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

איילת מילר

גלי ארדמן

דני יניב

עודד חליוא

שוקי זינגר

דנה קושניר

טלי מור

חסרים:

רונן בריל

שירי שטיין

מוזמנים – שי בן דוד, שי אלג’ם (צוות הבריכה), רלי אור ושירי (חינוך)

על סדר היום:

  1. עדכון לגבי מצב הקורונה בקיבוץ
  2. קבלת החלטות לקראת כניסה לסגר

1. עדכון לגבי מצב הקורונה בקיבוץ

אביב עדכן על סטטוס הקורונה בבית עיינות.

בבדיקה האחרונה שנערכה בבית, כל הדיירים נמצאו שליליים.

2. הפעלת מערכת החינוך

הנהלת חינוך התכנסה היום בניסיון ליצור מתווה שיעמוד במגבלות הסגר מחד, ויאפשר מענה ותמיכה לילדים להורים, ככל שניתן.

חינוך בלתי פורמלי

בשלב זה לא התפרסמו הנחיות פרטניות בנוגע לחינוך הבלתי פורמלי.

אור הציגה שתי אפשרויות:

(1) פתיחה מלאה, במתווה של הפעילות המקובלת בחופשים

(2) מתן מענה חינוכי משמעותי, של כ-4 שעות ביום, תוך חלוקת הילדים לקבוצות ובהתבסס על עובדים חברי קיבוץ בלבד, עם גיבוי של עובדים שכירים, ככל שנדרש.

גיל רך

עבור גילאי לידה עד 3, לא פורסמו הנחיות ברורות. רלי מציעה להפעיל את 3 הגנים האלה מיד לאחר ראש השנה, לילדי הקיבוץ בלבד, ובהתבסס על עובדות חברות הקיבוץ בלבד.

לגבי גן צעיר וגן בוגר, נבדקת אפשרות להפעלת הגנים החל ממוצאי יום כיפור, לכ-4 שעות ביום, בחלוקה לקבוצות. המורכבות גדולה יותר בגלל כמות הילדים בגנים האלה (כ-45 ילדים). במהלך השבוע הבא מתוכננות לילדים אלה פעולות הפוגה, בהרשמה מראש.

החלטה: ההנהלה מקבלת את ההצעות להפעיל הן את הגנים והן את החינוך הבלתי פורמלי במסגרת מצומצמת, ובחלוקה לקבוצות בהתאם להגבלות הקיימות לגבי התקהלות.

3. המשך הפעלת הבריכה

שי אלג’ם הציג את עמדת צוות הבריכה – הבריכה אינה בריכה ציבורית, אלא בריכה פרטית, ולכן צוות הבריכה מציע להמשיך להפעיל את הבריכה, בהתייחס ל-3 סוגי פעילויות:

1. שחיית בוקר – התייחסות כאל פעילות ספורט

2. ילדים ונוער בשעות הפעילות של בתי הילדים, במסגרת קפסולות

3. כניסה של חברים / משפחות, ברישום מראש

החלטה: האפשרות להחריג בריכות בקיבוצים מההנחיה הכללית על סגירת הבריכות תיבדק. ככל שאין אפשרות כזו, הבריכה תיסגר, בהתאם להנחיות.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן