פרוטוקול מספר 29 – 13/12/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 29

מישיבה משותפת – הנהלת הקיבוץ והנהלת אחזקות

שהתקיימה ביום א’, 13 בדצמבר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

דני יניב

איילת מילר

שירי שטיין

מיכל חליוא

בועז שביט

דן ברוזה

שי אלג’ם

מרטין אטקינס

שוקי זינגר

טלי מור

רועי רבן

חנן רבן

חסרים: עודד חליוא, דן ברוזה, שי אלג’ם, דנה קושניר, אורה פלד נקש, גלי ארדמן וייס

בהשתתפות: טל אדלר, מנהלת מש”א, שי בן דוד, חברת צוות האיתור

קורות חיים של שני המועמדים – ברק צור ומיכה טיסר, ומכתב המסכם את תפיסת עולמם לגבי תפקיד היו”ר נשלחו לחברי ההנהלות, כחומר מקדים לפגישה.

טל הציגה את תהליך האיתור ועבודת הצוות. שני המועמדים מומלצים עם פער קטן של ניקוד ביניהם.

נערך ריאיון נפרד עם כל אחד מהמועמדים. שניהם הציגו את קורות חייהם ואת תפיסת עולמם המקצועית וענו על שאלות.

לאחר מכן התנהל דיון קצר והועלתה השאלה האם להביא לדיון באסיפה מועמד אחד מומלץ או להמליץ על שני המועמדים.

החלטה: להמליץ לאסיפה לבחור במיכה טיסר ליו”ר הקיבוץ

בעד ההצעה – 9 (שרון ורועי לא השתתפו בהצבעה וכך גם אביב ומיכאל)

בעד המועמד השני – 1

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 29
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן