פרוטוקול מספר 3 – 25/5/2020

פרוטוקול אסיפה כללית מס 3

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 25/05/20.

נוכחים: 52 חברים.

יו”ר האסיפה: יוספי דגני.

מזכיר האסיפה: רועי רבן.

מוזמנים: אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל העסקים, טל אדלר – משאבי אנוש, אורי שובל – יו”ר הקיבוץ.

על סדר היום:

 1. בחירת חברים להנהלת הקיבוץ
 2. קבלה לחברות – משפחת דגן שלי ונמרוד
 3. הודעות עזיבה – וולוצקי נעמה ונמרוד, סלע נדב

פירוט הדיון:

 1. בחירת חברים להנהלת הקיבוץ
  טל אדלר ציינה שההנהלה הקיימת מסיימת קדנציה של 3 שנים ונדרש לבחור 10 חברים נציגי ציבור להנהלה החדשה, מתוך הרשימה המצורפת של חברים שמציגים את מועמדותם:

  1. מועמדים ממשיכים להנהלה: בריל רונן, ורדי שרון, זינגר שוקי, יניב דני, מור טלי, קושניר דנה.
  2. מועמדים חדשים להנהלה: אטקינס מרטין, ארדמן וייס גלי, חליווא עודד, ליפשיץ טוניה, מילר איילת, שוסטרמן אודי, שטיין שירי.
   החלטה: הרשימה אושרה ותועבר להצבעה בקלפי.
 2. קבלה לחברות – משפחת דגן שלי ונמרוד
  אביב ציין שמשפחת דגן היתה בין 14 המשפחות שהיו מועמדות לחברות בהצבעה בסבב הקודם, שהוגבלה ל-11 משפחות לאכלוס בשכונת הבוסתן, אבל לא נכללו בתוך קבוצת ה-11. כעת התפנה מגרש בשכונת הבוסתן, וועדת הקבלה וההנהלה ממליצות לקבל את דגן שלי ונמרוד לחברות ולהקצות להם את המגרש הפנוי.
  החלטה: אושרה ההצעה להצביע בקלפי על קבלתם לחברות.
 3. הודעות עזיבה – וולוצקי נעמה ונמרוד, סלע נדב
  אביב מסר הודעות עזיבה של 3 חברים:

  1. נעמה ונמרוד וולוצקי – התקבלו לחברות לאכלוס בשכונת הבוסתן. לא גרים בקיבוץ.
  2. סלע נדב – לא גר בקיבוץ כמעט שנתיים, והודיע שמוותר על החברות.
   עם שני החברים הוסדרו כל הנושאים הכספיים והמשפטיים.
   החלטה: האסיפה רשמה לפניה את הודעות העזיבה.

פרוטוקול מספר 3 25.05

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן