פרוטוקול מספר 3 3/2/2020

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 3

מישיבת הנהלת הקיבוץ

שהתקיימה ביום ב’, 3 בפברואר 2020, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

טלי מור

נעמי גדרון

דנה קושניר

רועי רבן

רונן בריל

חסרים: גלעד קנט

נדב מלכי

דני יניב

מוזמנים: לסעיף מס’ 3: שירי שטייף, טל אדלר – מנהלת מש”א.

לסעיף מס’ 4: אושרה רבן, אפרת מורג מ- golden wise

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 2/2020.
  2. מטרות ויעדים ל-2020.
  3. בחירת מנהלת חינוך חברתי.
  4. סיכום תכנית התערבות בבית עיינות.

1. אישור פרוטוקול 2/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. מטרות ויעדים ל-2020

אורי הציג את המטרות והיעדים ל-2020, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

הצעות והערות:

  • לערוך מעקב רבעוני אחר יישום המטרות והיעדים לשנת 2020.
  • להציג את הטבלה בחלוקה לפי קהילה/עסקים, או לפי גורם אחראי.
  • להוסיף יעד שנתי קהילתי-חברתי

3. בחירת מנהלת חינוך חברתי

עם הודעתה של תאיר על רצונה לסיים את עבודתה בקיבוץ, פורסמו מכרזים, פנימי וחיצוני, והוקם צוות איתור (לילי פודין, טלי מור, שירי שטייף, טל אדלר ואביב מן). נערכו ראיונות עם 3 מועמדות טובות: מועמדת פנימית אחת ו-2 מועמדות חיצוניות. הצוות חיפש מועמדת עם מוטיבציה, ניסיון ניהולי-חינוכי, ויכולת לניהול תקציבי, הכנת תכניות עבודה וניהול צוות.

הצוות ממליץ פה אחד על בחירתה של אור זמיר לתפקיד, לאחר שהתרשם מאוד מיכולותיה האישיות. הצוות סבור שהיותה חברת קיבוץ לא תפגע ביכולתה לבצע את התפקיד, ואף להיפך.

ההנהלה ממליצה לאפשר לאור לקבל הדרכה וייעוץ שוטפים על מנת לסייע לה להיכנס לתפקיד.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההמלצה לבחור באור זמיר למנהלת לחינוך החברתי.

4. סיכום ליווי כלכלי בבית עיינות

אפרת הציגה את סיכום תהליך הליווי שנערך בחודשים ינואר-יולי 2019, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה. מטרת התהליך הייתה שיפור היעילות התפעולית והבראה כלכלית, מבלי לפגוע באיכות הטיפול ובאפיון הבית. בהסתכלות לטווח קצר ניתן לראות שיפור תפעולי / כלכלי ונראה כי הליווי השיג את מטרתו. ביעדים לשנה זו, 2020, נכנס גם היעד: המשך הטמעת הפעולות שהומלצו במהלך הליווי.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 3

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן