פרוטוקול מספר 30 – 14.12.2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 30

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 14 בדצמבר 2020 בסילו

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

גלי ארדמן וייס

טלי מור

שירי שטיין

עודד חליוא

שוקי זינגר

דנה קושניר

רונן בריל

איילת מילר

חסרים: דני יניב

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 28/2020

2. פגישות עם מנהלי הענפים לסיכום שנת 2020 ויעדים לשנת 2021 – ארכיון, נוי, ביטחון ובריכה

  1. אישור פרוטוקול 28/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר, מקורות תקציביים להשקעה הנוספת בנושא הכבלים יובאו בהמשך.

2. ארכיון – סיכום שנת 2020 ויעדים לשנת 2021

בהשתתפות רותם וקס, האחראית על הארכיון

רותם הציגה את העשייה בארכיון בשנים האחרונות, מאז כניסתה לתפקיד, ואת התכניות לשנה הקרובה.

לארכיון שתי מטרות על:

  1. איסוף, שימור, תיעוד וקטלוג החומר השוטף
  2. הנגשת הארכיון לחברי הקיבוץ

3. נוי – סיכום שנת 2020 ויעדים לשנת 2021

בהשתתפות ליאור שבתאי, האחראי על הנוי

ענף הנוי אחראי על הנוי ועל החצר. ליאור הציג את העשייה בנוי ואת האתגרים והתכניות לשנה הקרובה.

4. ביטחון – סיכום שנת 2020 ויעדים לשנת 2021

בהשתתפות גבי מור, רב”ש

גבי הציג את העשייה בשנה האחרונה ואת האתגרים והתכניות לשנה הקרובה.

5. בריכה – סיכום שנת 2020 ויעדים לשנת 2021

בהשתתפות עודד רבן – מנהל הבריכה, שי אלג’ם – צוות בריכה

שי הציג את המצב הנוכחי בבריכה, את העשייה בשנה האחרונה ואת האתגרים שאפיינו את 2020, בפרט בשל הקורונה, וכן את הקמת צוות הבריכה.

שי סקר את הלקחים מתפעול הבריכה בשנת 2020, את הנקודות לשימור ולשיפור, וכן הציג תכנית לתחזוקת הבריכה בשנים 2021-2023.

חברי ההנהלה מבקשים להביא את נושא הנוי בבריכה לדיון, בשיתוף עם צוותי הבריכה והנוי.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 30
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן