פרוטוקול מספר 31 – 21.12.2020

ר ו ט ו ק ו ל מס’ 31

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 21 בדצמבר 2020 בסילו

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

גלי ארדמן וייס

טלי מור

שירי שטיין

עודד חליוא

שוקי זינגר

דנה קושניר

רונן בריל

איילת מילר

דני יניב

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקולים 29/2020, 30/2020
 2. הצעה למנהלת הבוסתן
 3. ערבויות לשמירה על תשתיות ציבוריות, שכונת הבוסתן
 4. פגישות עם מנהלי הענפים לסיכום שנת 2020 ויעדים לשנת 2021 – חינוך חברתי, גיל רך, השכרות, תרבות ורווחה, בית עיינות

1. אישור פרוטוקול 29/2020 , 30/2020

הפרוטוקולים אושרו.

כחלק מאישור פרוטוקול 28, נקבע שיוצגו להנהלה מקורות תקציביים להשקעה הנוספת בנושא הכבלים. במענה לכך, שרון עדכן כי בהמשך לישיבה של ועדת כספים, הוועדה ממליצה לממן את ההוצאה הנדרשת מפיקדון התשתיות.

2. הצעה למנהלת הבוסתן

אביב הציג את ההצעה למנהלת לשכונת הבוסתן, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

החלטה: ההצעה אושרה. הגדרת תפקיד הפרויקטור תובא לאישור ההנהלה, וכן המסגרת התקציבית הנדרשת לתפקיד.

3. ערבויות לשמירה על תשתיות ציבוריות במהלך הבניה בשכונת הבוסתן

אביב הציג את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה (בחומר שנשלח לחברי ההנהלה נפלה טעות, הצוות המתאם ממליץ לבחור באפשרות 2 – ערבויות המופקדות בקופת המועצה).

החלטה: מתוך הבנה שקיים לקיבוץ קושי בהתנהלות מול חברים במקרים מסוג זה, ובפרט בגביית תשלומים מחברים במקרה של פגיעה בתשתיות הציבוריות, ההנהלה מאשרת את אפשרות 2, לפיה הערבויות יופקדו במועצה.

ההחלטה תקפה לגבי כל בניה חדשה בקיבוץ החל ממועד זה, ולא חלה על שכונת הבוסתן בלבד.

4. חינוך חברתי

בהשתתפות אור זמיר – מנהלת החינוך החברתי, שירי שטייף – יו”ר ועדת חינוך

אור הציגה את הצוותים ואת ההתנהלות השוטפת ואחוזי ההשתתפות בבתי הילדים – רקפת, שחף ונשר, וכן במרכזון.

עדכנה שהיא מבקשת לערוך שינוי בתשלומי הורי הנוער – בעבר, על מנת למשוך את הנוער לפעילות המרכזון, הוחלט על תשלום נמוך מאוד של ההורים וסבסוד משמעותי של הקהילה. לאור הצלחת הפעילות במרכזון בשנים האחרונות, ועדת חינוך אישרה את העלאת תשלומי ההורים, והורדת אחוז הסבסוד של הקהילה, שהוא גבוה מאוד בקבוצת גיל זו. התהליך מול ההורים צפוי להתחיל בימים הקרובים.

אור תיארה את האתגרים המרכזיים במהלך 2020, שאופיינה בתחלופה גבוהה של אנשי צוות, וכן הושפעה באופן משמעותי מהקורונה. נושאים אלה ימשיכו להוות אתגרים מרכזיים גם במהלך 2021.

חברי ההנהלה מבקשים לערוך דיון כללי בנושא הסבסוד בחינוך, בהתאם להחלטות שהתקבלו בנושא בעבר.

5. חינוך – גיל רך

בהשתתפות רלי אדלשטיין – מנהלת הגיל הרך, שירי שטייף – יו”ר ועדת חינוך

רלי תיארה את הגנים – הצוותים, מספר הילדים בכל גן, והחלוקה בין ילדי קיבוץ לילדי חוץ.

המציאות הדמוגרפית מייצרת 3 אתגרים עיקריים:

 1. המשך קליטת ילדי חוץ כדי למלא את הגנים
 2. איזון כלכלי של בית התינוקות
 3. שמירה על התקן של הגן הצעיר

נושאים נוספים:

 • הצוותים יציבים והעובדות עובדות לאורך שנים, וזו נקודת חוזקה משמעותית של המערכת.
 • ההתנהלות בשנת קורונה הייתה מאתגרת, והיו לכך גם השלכות תקציביות, כתוצאה מהצורך לתגבר את הצוותים.
 • חוק המצלמות בפעוטונים – בתהליך שנעשה עם ועדת חינוך ובמעגלי שיח עם ההורים, התקבלה החלטה על ידי רוב ההורים נגד התקנת המצלמות.
 • מחוסגן – בגיל הרך התהליך כמעט הושלם, נשאר מספר קטן של משפחות שלא השלימו את החיסונים הנדרשים, והועברו לטיפול מנהל הקהילה. השלב השני בתהליך הוא העברת ההחלטה בחינוך החברתי בכיתות א’-ו’.
 • ועדת חינוך עוסקת בימים אלה בהרכב הילדים בגן הצעיר ובגן הבוגר לקראת שנת הלימודים הבאה, והנושא יובא גם להנהלה.
 • תהליך איתור מנהל/ת לגיל הרך – שירי עדכנה שבסיום סבב ראשון לא נמצא/ה מחליפ/ה מתאימ/ה, והם לקראת עריכת סבב שני.

6. השכרות

בהשתתפות אניטה כץ, מנהלת ענף ההשכרות

אניטה תיארה את ענף ההשכרות – נחלק לשניים: קהילה ועסק.

 • השכרות דירות, ניתנת עדיפות למשפחות עם ילדים בגילאים צעירים, על מנת למלא את התקן הנדרש בגנים הצעיר והבוגר. שוכרים נדרשים לעבור ועדת קבלה של צוות השכרות.
 • כיום הבתים בתפוסה מלאה, וכך צפוי להיות גם בשנת 2021. עם זאת, היות שההעדפה היא למשפחות עם ילדים צעירים, ובשכונת הבוסתן הבניה צפויה להסתיים בחורף 2021, קיים חשש שהדירות יושכרו על ידי היורשים למשפחות ללא ילדים בגילאים המועדפים.
 • קיימות שתי דירות לטובת חברים בבניה/ שיפוץ.
 • נדרשת הקמת יחידות דיור נוספות לצעירים/הקמת שכונת צעירים.
 • השכרות מבני קהילה – כל המבנים בתפוסה מלאה. לחברים יש תעריף אחיד, לשוכרים חיצוניים יש תעריף גבוה יותר.

7. תרבות ורווחה

בהשתתפות שי בן דוד

תרבות

שי הציגה את סיכום השנה בתרבות, לאור הקורונה.

שי הציגה אתגר בהיבט של התקציב לשנת 2021, לאור בקשה לצמצום קבוע של כחמישית מתקציב התרבות, אשר יקשה מאוד על הפעילות השוטפת.

 • סביב האתגר ששי הציגה בנושא התרבות נראה שרוב חברי ההנהלה מתנגדים לקיצוץ בתקציב התרבות, ותומכים במתן פתרון באמצעות גבייה נוספת מהחברים מציאת מקור תקציבי חלופי.

רווחה

בשנת 2020 הייתה חריגה מסוימת מהתקציב, בשל עלויות לא צפויות בתקופת הקורונה.

התקציב ל-2021 צפוי להיות זהה לשנת 2020.

יעד לשנת 2021 – בניית מערך רווחה. דנה רפנרטית ההנהלה לתחום.

8. בית עיינות

בהשתתפות אושרה רבן, מנהלת בית עיינות

אושרה תיארה את הבית, את ההרכב הייחודי שלו – סיעודיים ותשושים, ואת תפיסת העבודה.

 • צוות עובדים – בימים אלה הבית עובר שינוי משמעותי כתוצאה מעזיבת האחות האחראית שעבדה בבית במשך 20 שנים, וקליטת אחות חדשה.
 • ההתפרצות המשמעותית של קורונה בספטמבר 2020, גרמה לפגיעה קשה רגשית וכלכלית. החיסונים צפויים להגיע במהלך השבועיים הקרובים.

חברי ההנהלה מבקשים לערוך חשיבה על המטרה של בית עיינות – בטווח שבין מענה סיעודי לחברי הקיבוץ לבין עסק כלכלי, שינוהל תחת הנהלת אחזקות.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 31
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן