פרוטוקול מספר 4 – 22/6/2020

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 4

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 22/06/20.

נוכחים: 28 חברים.

יו”ר האסיפה: יוספי דגני.

מזכיר האסיפה: רועי רבן.

מוזמנים: אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל העסקים, טל אדלר – משאבי אנוש, אורי שובל – יו”ר הקיבוץ.

על סדר היום:

1. הודעה של יו”ר הקיבוץ אורי שובל

2. אישור מועמדות אביב מן לקדנציה שניה כמנהל הקהילה

פרטי הדיונים וההחלטות:

  1. הודעה של יו”ר הקיבוץ אורי שובל

אורי שובל מודיע כי החליט לסיים את עבודתו ברמת דוד, ולא יציג את מועמדותו לקדנציה נוספת. הוא הבהיר כי יעביר חפיפה מסודרת למי שיחליף אותו, והודה לכל מי ששיתף איתו פעולה ברמת דוד.

  1. אישור מועמדות אביב מן לקדנציה שניה כמנהל הקהילה

טל אדלר הציגה את תהליך העבודה בצוות האיתור וההנהלה, תהליך שכלל מכרז פנימי לתפקיד מנהל הקהילה, שהסתיים ללא מועמדות של מישהו מהחברים. לפיכך צוות האיתור וההנהלה מציעים פה אחד להאריך את כהונתו של אביב מן לקדנציה שניה, לאחר אישור בקלפי.
אביב הציג את היעדים העיקריים שאותם הוא רוצה לקדם בשנים הבאות.

החלטה:

הצעת ההנהלה להצביע בקלפי על קדנציה נוספת לאביב מן אושרה פה אחד.

פרוטוקול מספר 4 22.06

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן