פרוטוקול מספר 5 – 26/10/20

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 5

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 26/10/20.

נוכחים: 33 חברים.

יו”ר האסיפה: שרון ורדי.

מזכיר האסיפה: רועי רבן.

מוזמנים: עוזי רטנר (ברית פיקוח), אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל עסקים.

על סדר היום: אישור דוחות כספיים של הקיבוץ לשנת 2019

עוזי רטנר רואה החשבון של הקיבוץ הציג את הדוחות הכספיים של הקיבוץ ותאגידיו, וענה לשאלות שנשאלו.

הועלו הערות להנהלה הפעילה – קידום תכנית עסקית, קביעת לוחות זמנים ברורים, הצגת התכניות לחברים באסיפה, להציג בתום הצגת הדוחות השנתיים דוח תכנית מול ביצוע.

החלטה: האסיפה מאשרת את הדוחות הכספיים ברוב קולות מול שלושה מתנגדים.

פרוטוקול מספר 5 26.10
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן