פרוטוקול מספר 5 4/3/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 5

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ד’, 4 במרץ 2020, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

טלי מור

נדב מלכי

דנה קושניר

רונן בריל

גלעד קנט

דני יניב

חסרים: נעמי גדרון

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 4/2020
  2. החלטה בנושא קליטה למגרש בבוסתן
  3. התייעצות לגבי מועמדים להנהלת הקיבוץ

1. אישור פרוטוקול 4/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. החלטה בנושא קליטה למגרש בבוסתן

מסיבות אישיות, משפחת וולוצקי, החליטה שלא לבנות בבוסתן, ונמצאת בתהליך עזיבת הקיבוץ.

צוות בהשתתפות אביב, שוקי זינגר (צוות 3 המשפחות) ושירי שטיין (צוות צמיחה דמוגרפית), ניסח הצעה להחלטת ההנהלה:

  1. למגרש של וולוצקי יועמדו 3 המשפחות שהיו בפרויקט מתחילתו (אם הן עדיין מעוניינות בכך). ועדת הקבלה תחליט על כל אחת מהמשפחות אם להמליץ על קבלתה לחברות. אם ועדת הקבלה תמליץ לקבל לחברות יותר ממשפחה אחת, היא תמליץ גם על קבלת משפחה לבוסתן.
  2. באם נדרש, לצורך המשך התהליך מול שתי המשפחות שיומלצו לקבלה ולא ייקלטו למגרש של וולוצקי, ועדת תכנון וצוות צמיחה דמוגרפית יקדמו החלטה לגבי מגרשים או מתחם לבניה עתידית. המשפחות לא ידרשו להליך מיון נוסף בקיבוץ למעט הצבעה לקבלה לחברות.

החלטה: ההנהלה מקבלת את ההמלצה.

3. התייעצות לגבי מועמדים להנהלת הקיבוץ

התקנון מאפשר לנציגי ציבור לכהן הן בהנהלת הקיבוץ והן בהנהלת אחזקות.

החלטה: לאור מיעוט המועמדים, יפורסם קול קורא נוסף לציבור להגשת מועמדות להנהלה עד לסוף השבוע.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 5

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן