פרוטוקול מספר 6 – 23/11/20

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 6

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 23/11/20.

נוכחים: 54 חברים.

יו”ר האסיפה: שרון ורדי.

מזכיר האסיפה: רועי רבן.

מוזמנים: אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל עסקים, אפי -קלפי אלקטרונית

על סדר היום:

  1. הודעות עזיבה
  2. ועדת ביקורת
  3. תרומה למטה המאבק נגד שדה תעופה ברמת דוד
  4. קלפי אלקטרונית
  1. הודעות עזיבה

נמסרה הודעת עזיבה של ניב קרובי ונדב סלע.

ההחלטה: אושר

2. ועדת ביקורת

מוצע לבחור את אורי פלד נקש, יעלה מילר ויותם קושניר כוועדת ביקורת של הקיבוץ.

ההחלטה: אושר להעביר את הרכב הוועדה המוצעת להצבעה בקלפי.

3. תרומה למטה המאבק נגד הקמת שדה תעופה ברמת דוד

מוצע לתרום 100 אש”ח למטה המאבק מקרן הקטסטרופות של הקיבוץ.

ההחלטה: אושר. 48 -בעד, 3 – נגד, 3 – לא ענו.

4. קלפי אלקטרונית

הוצגה המערכת האלקטרונית והשימוש בה. הוצג נוסח הצעה להחלטה לאישור בקלפי.

החלטה:

1. להוסיף לנוסח הצעת ההחלטה פרוט בדבר איך יפורסמו תוצאות ההצבעה.

2. לאשר את הצעת ההחלטה המעודכנת בקלפי.

פרוטוקול מספר 6 23.11
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן