פרוטוקול מספר 6 26/3/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 6

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ה’, 26 במרץ 2020, באמצעות zoom

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

רועי רבן

שוקי זינגר

טלי מור

דנה קושניר

רונן בריל

גלעד קנט

דני יניב

נעמי גדרון

חסרים: נדב מלכי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 5/2020
  2. דיווח על תפעול הקיבוץ בתקופת המשבר

1. אישור פרוטוקול 5/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

עדכון לגבי קליטת משפחה למגרש בבוסתן – נערכה פגישה ראשונה של ועדת קבלה ראשונה, והתהליך נעצר בשל המצב. ינסו לכנס ישיבה בשבוע הבא על מנת להמשיך ולהתקדם.

2. דיווח על תפעול הקיבוץ בתקופת המשבר

אביב הציג את המבנה הארגוני של צוות צח”י קורונה, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה, ואת הפעילויות העיקריות של כל אחד מתתי-הצוותים.

צח”י קורונה עוסק בניהול השוטף של הקיבוץ בימים אלה, ועוסק בעיקר ביישום ההנחיות הפורמליות ומתן מענה שוטף לצרכי החברים. הצוות עורך ישיבות יומיות ב-zoom.

אביב הציג הצעה לחלוקת אחריות בין ההנהלה לצוות צחי – ההצעה היא להיפגש אחת לשבוע באמצעותzoom לקבלת החלטות בנושאים משמעותיים שאינם מוכתבים על ידי הרשויות.

רונן מציע להוסיף נציג הנהלה לכל אחד מצוותי החירום.

מיכאל הרחיב על היערכות העסקים, לרבות התאמת העבודה במפעל ובגד”ש למצב. בנוסף, נערכים גם בתחום הכלכלי – רוב ההשקעות נעצרו, למעט שכונת הבוסתן.

מתווה ראשון של צוות הסיוע הכלכלי יוצג בישיבת ההנהלה בשבוע הבא.

ההנהלה מבקשת לקבל מידע על היערכות הקיבוץ לצמצום בהכנסות מעסקים בעקבות המשבר. גם נושא זה יובא בהרחבה בשבוע הבא.

החלטה: ההנהלה מקבלת את ההמלצה של אביב לגבי המשך פעילותה לצד צוות צח”י קורונה, וכן את המלצתו של רונן להוסיף נציג הנהלה לכל אחד מתתי הצוותים הפועלים בחירום.

במהלך התקופה הקרובה, ישיבות ההנהלה יתקיימו ב-zoom מדי יום שני בשעה 20:15.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 6

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן