פרוטוקול מספר 7 2/4/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 7

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ה’, 2 באפריל 2020, באמצעות zoom

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

רועי רבן

שוקי זינגר

טלי מור

דנה קושניר

רונן בריל

גלעד קנט

דני יניב

נעמי גדרון

נדבי מלכי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 6/2020
  2. התחלת פרויקט סיבים אופטיים
  3. מתווה צוות סיוע כלכלי לחברים בתקופת משבר הקורונה
  4. תהליך איתור יו”ר לקיבוץ

1. אישור פרוטוקול 6/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. התחלת פרויקט סיבים אופטיים

אביב הציג את הנושא בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

ההתלבטות העיקרית היא האם להתחיל את הפרויקט כעת, בתקופת הקורונה. מחד, בתקופת משבר הקורונה, האיכות הירודה של התשתיות מורגשת במיוחד. מאידך, יש רצון בימים אלה להימנע מביצוע עבודות שאינן הכרחיות, הכרוכות בכניסת עובדים לקיבוץ למספר חודשים.

רועי מבקש לחדד מה יקרה לאחר סיום 7 שנים. הנושא יחודד במסגרת ההסכם.

החלטה: ההנהלה מאשרת את הקמת הפרויקט.

3. מתווה סיוע כלכלי לחברים בתקופת משבר הקורונה

בהשתתפות: מיכל חליוא, צוות סיוע כלכלי

מיכל הציגה את מטרות צוות הסיוע הכלכלי ואת מתווה הסיוע המוצע, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

הנקודות העיקריות שעלו בדיון:

  • האם לתת סיוע כבר במועד הזה, כשמשך המשבר עדיין אינו ידוע
  • האם לתת סיוע מעבר לרשת הביטחון ועל סמך איזה קריטריונים
  • האם לתת סיוע לחברים מאוכלוסיות מסוימות – למשל, עצמאים, צעירים אחרי צבא

החלטה:

  1. ההנהלה מאשרת את חידוד הקריטריונים לגבי רשת הביטחון בהתאם להצעת הצוות.
  2. לגבי חברים עצמאים השוכרים מבנה בקיבוץ לטובת העסק שהכנסתם נפגעה כתוצאה ממשבר הקורונה – הוחלט בשלב זה להקפיא את התשלום עבור חצי חודש מרץ ועבור חודש אפריל, ובהמשך תתקבל החלטה אם מדובר בדחייה או בפטור מתשלום.

ההנהלה מבקשת לבדוק אפשרות לצמצום משרות/היקפי משרה בקרב העובדים והמנהלים בקיבוץ, בהתאם לצרכים בימים אלה.

4. תהליך איתור יו”ר לקיבוץ

בהשתתפות: טל אדלר, מש”א, ללא אורי שובל

צוות האיתור ערך התייעצות, והוא ממליץ להנהלה לדחות את המשך תהליך האיתור עד לסיום משבר הקורונה.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההצעה לדחות את המשך תהליך האיתור.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 7
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן