פרוטוקול מספר 8 23/4/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 8

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ה’, 23 באפריל 2020, באמצעות zoom

נוכחים:

אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

טלי מור

רונן בריל

גלעד קנט

דני יניב

נעמי גדרון

נדבי מלכי

חסרים: דנה קושניר

רועי רבן

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 7/2020
  2. תקציב קורונה – השפעות ואפשרויות לסגירת הגירעון
  3. הצעת צוות סיוע כלכלי לחודש אפריל

1. אישור פרוטוקול 7/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר, עם תיקון לסעיף הנוגע לתהליך איתור היו”ר, הדיון נערך ללא השתתפות אורי שובל.

2. תקציב קורונה – השפעות ואפשרויות לסגירת הגירעון

אביב הציג את הנושא בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

בהתאם לדוח הביצוע לחודשים ינואר-פברואר. החודשיים הראשונים של השנה הסתיימו בעודף של כ-10 אלף ₪ ביחס לתוכנית.

מיכאל הציג את ענפי העסקים. בענפי החקלאות לא צפוי שינוי משמעותי, השינוי התקציבי המשמעותי הוא ירידה צפויה בפעילות המפעל.

בהתאם, הוצג תחזית גירעון הקהילה, לאחר הצמצום שכבר בוצע במקורות העסקים.

אביב הציג גם את ההצעות לסגירת הגירעון: קיצוץ בתקציב התרבות, אי פתיחת הבריכה, וצמצום ההשקעות להשקעות הכרחיות בלבד.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההצעות לעיל לסגירת הגירעון. אם וכאשר יהיו שינויים משמעותיים בהמשך, הדברים ייבחנו שוב בהתאם לצורך.

3. מתווה סיוע כלכלי לחברים בתקופת משבר הקורונה

בהשתתפות: מיכל חליוא, צוות סיוע כלכלי

מיכל סקרה את ההוצאות בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה, והציגה את הצעת הצוות לחודש אפריל: מתן אפשרות לפריסת תשלומי המיסים לקיבוץ בגין חודש אפריל, עד ל-6 תשלומים, ללא ריבית, החל מחזרתו של החבר לעבודה מלאה/ינואר 2021, המוקדם מבניהם.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההצעה לאפשר פריסת של תשלומי המיסים לחודש אפריל, בהתאם למתווה שהוצע על ידי הצוות. בקשות פרטניות יופנו לצוות פרט.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 8
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן