פרוטוקול מספר 9 6/5/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 9

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ד’, 6 במאי 2020, באמצעות zoom

נוכחים:

אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

טלי מור

רונן בריל

גלעד קנט

דני יניב

נעמי גדרון

רועי רבן

נדבי מלכי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 8/2020
  2. אישור דוח ועד מקומי – 2019 – מוזמנת גל בריל
  3. המלצה על משפחה לקליטה למגרש בבוסתן – מוזמנים חברי ועדת קבלה
  4. בקשה למתן הקלות בשכ”ד לעצמאים חברי קיבוץ השוכרים מבנה בקיבוץ לטובת העסק

1. אישור פרוטוקול 8/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. אישור דוח ועד מקומי 2019

בהשתתפות: גל בריל

שרון הסביר בקצרה על הוועד המקומי – בקיבוץ יש איחוד ועדים, ולכן תקציב הוועד המקומי הוא חלק מתקציב הקהילה. אחת לשנה יש לאשר את הדוחות הכספיים של הוועד המקומי.

אביב הציג את הדוח, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה – סקר את ההוצאות בסעיפים השונים והסביר את החלוקה של התקציבים בין הוועד המקומי לבין הקהילה.

3. המלצה על משפחת לקליטה למגרש בבוסתן

בהשתתפות: עידו רבן, יוסי אבשלום, אושרה רבן, עמית זינגר, מרטין אטקינס – חברי ועדת קבלה

אביב הציג בקצרה את התהליך שנערך בוועדת הקבלה לקליטת המשפחה הנוספת לבוסתן. ההמלצה של ועדת הקבלה היא ש-3 המשפחות ראויות להיות חברות בקיבוץ, אך יש רוב בקרב חברי הוועדה להמלצה על משפחת דגן.

התנהל דיון לגבי ההמלצה של חברי ועדת הקבלה, ולגבי התהליך שיש לערוך מול 3 המשפחות בשלב זה.

החלטה: ההנהלה קיבלה את המלצת ועדת הקבלה להעביר את משפחת דגן להצבעה לחברות.

4. בקשה למתן הקלות בשכ”ד לעצמאים חברי קיבוץ השוכרים מבנה בקיבוץ לטובת העסק

בהשתתפות: נטלי שורנזון, עופרי זוטא

נטלי ועופרי הציגו את פנייתן להנהלה למתן הקלות בתשלום שכ”ד עבור העסק, בשל משבר הקורונה.

המשך הדיון יתקיים בישיבת ההנהלה הבאה.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 9
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן