פרוטוקול מס’ 1/2019 מתאריך 14/1/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 1

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 14 בינואר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

נעמי גדרון

רונן בריל

טלי מור

גלעד קנט

נדב מלכי

דנה קושניר

ליאור שבתאי

חסרים:

דני יניב

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 25/2018
  2. עדכונים

1. אישור פרוטוקול 25/2018

החלטה: אושר

  1. עדכונים

מכרזים: במסגרת תהליך ההתייעלות ושיפור השרות הוחלט בהנהלה על יציאה ל-3 מכרזים: נוי ואחזקה, מנהלת אדמיניסטרטיבית והשכרת דירות. המכרזים יפורסמו עד לסוף החודש.

יניב מבקש לדחות את המכרז של הנוי בתקופה של שנה, והוא יביא את בקשתו בפני ההנהלה.

שכונת השרון: נעשה שיתוף ציבור ראשון, יחד עם המתכנן, להצגת התכנית לתושבי השכונה. במפגש עלו הערות מהחברים, שנבדקו ומה שניתן ליישם ייושם.

רונן מבקש לבדוק שוב את לשוניות החניה בחלק העליון של הרחוב המזרחי.

מירב יוסיפון: הוגשה דרישה בקשר למעמדה בקיבוץ. הנושא הועבר לקבלת חוות דעת משפטית.

חברי ההנהלה מבקשים לקבל מידע על תשלום שכר דירה עבור האורווה.

טיפול בחייבים: מטופל על ידי אביב ומיכל. הטיפול בנושא מתקדם ויוצג בהנהלה.

3. תקציב 2019, מקורות ושימושים 2019

רועי הציג את תכנית המקורות והשימושים של אגודת האחזקות ל-2019 ואת תכנית המקורות והשימושים של הקיבוץ ל-2019.

ההשקעה המרכזית המתוכננת ל-2019 היא שכונת הבוסתן והשלמת התשתיות של השכונה המערבית כולה. הערכת העלות היא כ-4 מיליון ₪, מתכנית ההשקעה ומתקציב לא רגיל שיבוקש מהמועצה.

השקעות הקהילה בשנת 2019 צפויות לעמוד על 400 אלף ₪, בדומה לתקציב בשנים אחרות, אך רובו הגדול מיועד להשקעה בשיפוץ בית עיינות.

חברי ההנהלה מבקשים להציג את הבקשות להשקעות בקהילה ואת תיעדוף הדרישות.

חברי ההנהלה מבקשים להציג את הפעילות של משקי עמק יזרעאל. יגיעו להנהלות בקרוב.

אביב הציג את תקציב 2019. השינוי העיקרי המצופה בשנת 2019 ביחס ל-2018 הוא להעביר את בית עיינות לרווח. הירידה בתמיכה מהעסקים ביחס ל-2018 היא ב-300 אלף ₪ (מ-750 אלף ₪ ל-450 אלף ש”ח). לפי התכנית הרב-שנתית היעד הוא להגיע ב-2021 לתמיכה של 250 אלף ₪.

חברי ההנהלה מבקשים לערוך דיון בנושא בית עיינות, כולל הצגת תכנית התייעלות. הנושא יוצג בישיבת ההנהלה בחודש פברואר.

החלטה: התקציב אושר ויוצג באסיפה בסוף החודש.

4. ערעור של חברי צוות צעירים על החלטת ההנהלה לחיוב שכר דירה בתקופת הבניה

מוזמנים: נציגי צוות צעירים, תמיר אדלשטיין, הדס ברקוביץ, אלון פודין

לטענת צוות הצעירים, שינוי ההחלטה בנושא הוא שינוי בתקנון הבניה של הקיבוץ ולכן דורש החלטת אסיפה, כיוון שההחלטה לא הובאה לאסיפה, בוצע הליך לא תקין. כמו כן, מבקשים שבמסגרת הדיון שיתקיים באסיפה, תישקל השארת ההטבה של הנחה בשכר דירה בתקופת הבניה לתקופה של 3 שנים נוספות, עבור חברי קיבוץ כיום ובני קיבוץ מעוכבי בניה.

התנהל דיון בעד ונגד פתיחת ההטבה מחדש, מקום ההטבה הזו בתקופה של שיוך, קהל היעד להטבה והאם יש מקום להצעת פשרה.

החלטה:

  1. אביב יקבל חוו”ד משפטית האם שינוי תקנון בניה פרטית אכן דורש החלטת אסיפה.
  2. אביב יבדוק מה רשום בהסכמי הבניה החתומים של החברים הצעירים ומה דין ההסכמים האלה, לאור הסעיף הראשון.

5. בחירת מנהל עסקים

יתקיים דיון בהנהלת האחזקות לגבי המשך ההתקדמות.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 1-2019 לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן