פרוטוקול מס 1 – 5/1/2021

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 1

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 5 בינואר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

גלי ארדמן וייס

טלי מור

שירי שטיין

עודד חליוא

שוקי זינגר

דנה קושניר

רונן בריל

איילת מילר

דני יניב

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 31/2020
  2. סיכום שנת 2020 ותכנית קהילה 2021

1. אישור פרוטוקול 31/2020

הפרוטוקול אושר.

2. סיכום 2020 ותכנית קהילה 2021

אביב הציג את הסיכום השנה ואת היעדים בתכנית הקהילה 2021, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה:

  • יעדים לשנת 2020 – תכנית לעומת ביצוע,
  • תקציב 2020 – תחזית מול ביצוע
  • יעדים לשנת 2021

חברי ההנהלה מבקשים להביא את נושא הכביש ההיקפי לדיון.

הדיון בנושא תקציב 2021 ייערך בישיבה הבאה.

3. ניהול רכש

חברי ההנהלה מבקשים לערוך דיון ולקבוע דרכי התנהלות בכל הנוגע לניהול רכש – דרך בחירת קבלני ביצוע, נהלי עבודה, אישור ובקרה, הן בתחום התשתיות והן בתחומים אחרים.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 1-21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן