פרוטוקול מס’ 10 10/2019 מתאריך 27/5/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 10

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 27 במאי 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

נעמי גדרון

דנה קושניר

דני יניב

טלי מור

גלעד קנט

נדב מלכי

רונן בריל

חסרים:

ליאור שבתאי

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקולים 8/2019, 9/2019
 2. מענה לשאילתא
 3. שינוי תמחיר בגיל הרך
 4. הצעה לחובת חיסון
 5. מכרזים
 6. הגדלה זמנית של אחוז המשרה של מנהל הקהילה

1. אישור פרוטוקולים

החלטה: אושר

2. דיווחים ושונות

מס איזון – מענה לשאילתא

מס האיזון הוגדר בחוברת השינוי ב-2002.

בעבר מבנה התקציב יצר קשר בין מקורות לשימושים, ב-2015 הוחלט לבצע שינוי באופן בניית התקציב, מטעמי פשטות. לפיכך, כיום הכספים שנגבים במסגרת מס איזון אינם מיועדים לשימושים ייעודיים. לשינוי המיסוי שהיה ב-2016 הייתה השפעה נוספת בכיוון זה.

חברי ההנהלה מבקשים לקיים דיון במס האיזון ובמיסים באופן כללי. לדיון יוזמן יוספי דגני.

3. שינוי תמחיר בגיל הרך

בהשתתפות רלי אדלשטיין ושירי שטייף

אביב הציג את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה

 • כיום מערכת הגיל הרך מתנהלת כמערכת כלכלית אחת. בהתאם להצעה, ישונה מודל הסבסוד הצולב, ותיערך הפרדה בין מקורות התקציב השונים. ההפרדה נדרשת, בין היתר, בשל הרגולציה החדשה לגנים הבוגרים (משרד החינוך) ולגנים הצעירים (משרד התמ”ת).
 • ההצעה לתמחיר חדש גם מבחינה בין הורים שהם חברי קיבוץ להורים לילדים מבחוץ.
 • ההצעה מאפשרת יצירת “קרן חינוך”, שתשמש להשקעות עתידיות.

התנהל דיון על יתרונות וחסרונות השינוי, ועל משמעות הקטנת הסבסוד בגנים הבוגרים ויצירת קרן השקעות לחינוך, הן מבחינת ההורים במערכת והן מבחינת הקהילה.

החלטה: ההנהלה מאשרת יציאה לפיילוט של שנה בהתאם לתמחור החדש.

4. הצעה לחובת חיסון

בהשתתפות רלי אדלשטיין ושירי שטייף

אביב הציג את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה

החלטה: ההנהלה מאשרת להביא את המסמך לשיתוף ציבור, בשני השינויים הבאים:

 1. להוריד את סעיף ז’.
 2. להוריד את הסיפא של סעיף ח’, המתחילה במילים “והקיבוץ יסייע למשפחה…”.

5. מכרזים

1. מש”א – יום ראיונות ייערך בשבוע הבא

2. השכרות – הראיונות הושלמו. הוצגה המלצת צוות משאבי אנוש.

התנהל דיון על משמעות והתנהלות המכרז הספציפי, והמכרזים האחרים.

החלטה: הוחלט לאשר את המלצת הצוות

6. הגדלה זמנית של אחוז המשרה של מנהל הקהילה

לאור ריבוי המשימות על סדר היום של מנהל הקהילה, ובפרט תהליך הקבלה של המשפחות החדשות לשכונת הבוסתן, מוצע להגדיל זמנית את המשרה של מנהל הקהילה ביום עבודה נוסף בשבוע, לתקופה של חודשיים.

החלטה: אושר

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 10-2019 - לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן