פרוטוקול מס 10 – 2/5/21

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 10/21

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום א’, 2/5/2021

נוכחים:

מיכה טיסר – יו”ר קיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

רונן בריל

דני יניב

איילת מילר

טלי מור

חסרים: גלי ארדמן וייס, עודד חליוא. שירי שטיין . דנה קושניר

על סדר היום:

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקולים קודמים.
  3. נוהל שיוך ומגורים במקרים של גרושים
  4. אישור דוחות ועד מקומי.
  5. דיווחים על מיזמים: סולארי וביתן.

דיון והחלטות:

  1. סדר היום אושר.
  2. פרוטוקול מס’ 9/21 מתאריך 4/4/2021 אושרו.
  3. נוהל שיוך ומגורים במקרים של גרושים

התקיים דיון ראשון בנושא שיוך מגרשים לחברים גרושים

4. אישור דוח ביקורת ועד מקומי – לקריאת הדו”ח לחצו כאן

אורי פלד נקש הציג את דוח הביקורת ( מצורף) התקיים דיון .

החלטת הועד: מאשרים את דו”ח הביקורת ופועלים לשיפור הליקויים.

5. אישור דוחות כספיים 2020 של הועד המקומי:

אביב הציג את דוח הביצוע של הועד המקומי לסיכום 2020 . ביצוע 2020 מול תקציב 2020 ומול דוח ביצוע 2019. הביצוע מסתיים באיזון בדומה לתקציב ולשנה שעברה . עם כי היתה תזוזה מסוימת בן הסעיפים כתוצאה ממשמעויות הקורונה.

החלטה: הועד מאשר את הדו”ח.

6.דיווחים על מיזמים עסקיים: סולארי וביתן.

מיכאל מסר דו”ח על 2 פרויקטים שמתנהלים:

  • : בסיום תהליך מורכב של בחינה ותחרות בן מספר חברות מובילות הוחלט לקדם את הפרויקט של כ 5 מגה מערכות סולאריות על גגות וסככות חדשות עם חברת צבר. מקדמים הסכם עם החברה כאשר שומרים ברקע אפשרות לקדם עם חברה אחרת במידה וההסכם לא יתקדם. במידה והפרויקט יתבצע בצורה מלאה הוא אמור לתרום כ 1.3 מיליון ₪ שנתי . יובא לאישור של הנהלת אחזקות ודיווח להנהלה.

מחסני גרעינים: מקדמים התקשרות עם חברת גורן- שותפות של יזם פרטי עם מ.ע. יזרעאל להקמת מחסנים בדומה למחסנים שייש במנפטה על שטח מבני משק מדרום לקבוץ . הנהלת האחזקות אישרה להתקדם . עובדים כעת על קדום הסכם ולעת סיום התהליך יובא לאישורים של ההנהלות והאסיפה.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 21-10
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן