פרוטוקול מס’ 11 11/2019 מתאריך 17/6/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 11

מישיבת הנהלת הקיבוץ וועד המקומי משותפת

שהתקיימה ביום ב’, 17 יוני 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

רונן בריל

נעמי גדרון

דנה קושניר

דני יניב

גלעד קנט

חסרים: טלי מור

ליאור שבתאי

נדב מלכי

מוזמנים:

לסעיף מס’ 2: טל אלדר, אייל אופק (מועמדים למנהל/ת מש”א)

לסעיף מס’ 3: גל בריל (נציגה במועצה).

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול מס’ 9/2019.
  2. בחירת מנהל/ת מש”א לקיבוץ – פגישה עם שני המועמדים ובחירה.
  3. אישור צו ארנונה ומיסי וועד מקומי 2020- מוזמנת גל בריל .
  4. בחירת מרכז לנוי והאחזקה – מועמד מומלץ – ליאור שבתאי.
  5. ביצוע יעדים 2018 – במידה ויישאר זמן

החלטות:

  1. אישור פרוטוקול מס’ 9/2019

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. בחירת מנהל/ת מש”א לקיבוץ

ההנהלה נפגשה עם שני המועמדים המומלצים ע”י צוות מש”א: טל אדלר ואייל אופק.

החלטה: הנהלת הקיבוץ בחרה בטל אלדר כמנהלת מש”א בקיבוץ רמת דוד.

3. אישור צו ארנונה ומיסי וועד מקומי 2020

הנהלת הקיבוץ משמשת כוועד המקומי של קיבוץ רמת דוד.

ארנונה לשנת 2020 עלה ב-2.58% לעומת 2019.

החלטה: הוועד מאשר צוו ארנונה ומיסי וועד המקומי לשנת 2020.

4. בחירת מרכז לנוי והאחזקה

החלטה: הנהלת הקיבוץ בחרה בליאור שבתאי לניהול ענף הנוי.

הישיבה הבאה של הנהלת הקיבוץ תתקיים ביום ב’- 8/07/19.

__________ _______________

חותמת האגודה אורי שובל יו”ר הקיבוץ

פרוטוקול 11-2019 - לפרסום
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן