פרוטוקול מס’ 12 12/2019 מתאריך 8/7/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 12

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 8 ביולי 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

נעמי גדרון

דנה קושניר

דני יניב

טלי מור

גלעד קנט

נדב מלכי

חסרים:

ליאור שבתאי

רונן בריל

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 11/2019
  2. תרומה לקיבוץ הראל
  3. דוח הביקורת הפנימית – ועד מקומי 2018
  4. חני טל – בקשה להארכת שנת חופש
  5. אסף כץ – בקשה לשנת חופש
  6. חברות מותנית

1. אישור פרוטוקול

החלטה: אושר

2. תרומה לקיבוץ הראל

התקבלה פניה מהתנועה הקיבוצית לעזור לקיבוץ הראל, שחלקים ממנו נשרפו בשריפה הגדולה שהייתה לאחרונה. מוצע לתרום 20 אלף ₪, בהתאם לתרומה שניתנה גם על ידי קיבוצים אחרים. התרומה תינתן מהתקציב השוטף של העסקים.

בעד: מדובר באירוע חריג, וחשוב לשמור על ערך העזרה ההדדית בתנועה הקיבוצית ובין הקיבוצים.

נגד: האם המצב הכלכלי של הקיבוץ מאפשר תרומה.

החלטה: התרומה אושרה.

3. דוח הביקורת הפנימית – ועד מקומי 2018

אביב הציג את המלצות דוח הביקורת, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

החלטה: ההנהלה מאמצת את דוח הביקורת, ומטילה על הצוות המתאם למצוא את הדרך ליישם את ההמלצות. הצוות המתאם ידווח להנהלה על ההתקדמות ביישום ההמלצות עד סוף אוגוסט.

4. חני טל – בקשה להארכת שנת חופש

נמצאת בשנת חופש מאז 2016, וכעת מבקשת להאריך בשנה נוספת.

התנהל דיון על מהות מתן האישור לשנת חופש, ומהן הסנקציות במקרה של אי מתן אישור.

קיימת החלטת הנהלה מהעבר בנושא, בתקנון השיוך יש התייחסות לתקופת ההשכרה המקסימאלית לאחר השיוך, אך אין התייחסות לתקופת חופש מקסימאלית.

הוחלט שיש לערוך דיון עקרוני בנושא לאחר השיוך. בין היתר, יש להסדיר את אופן החזרה לקיבוץ בתום החופשה.

החלטה: הבקשה אושרה.

5. אסף כץ

הגיש בקשה לשנת חופש ראשונה.

החלטה: הבקשה אושרה.

6. הצעה למתן סטטוס לחברות מותנת לחברים בשכונת הבוסתן

בהמשך לשיחה שנערכה עם המועמדים לשכונת הבוסתן, עלתה בקשה לקבל אותם כחברים מותנים, ולא כחברים בעצמאות כלכלית, עד למעבר לביתם החדש.

לחבר מותנה יש את כל הזכויות והחובות של חבר, אך החברות מותנית בתנאי המעבר למגורים בבית הקבע תוך פרק זמן מסוים.

ייערך דיון המשך בנושא, בהשתתפות עורך דין לצורך מתן ייעוץ משפטי.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 12-2019 - לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן