פרוטוקול מס 12 – 13/6/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת הקבוץ ועד מקומי משותף מס’ 12/2021

מתאריך 13/6/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת קיבוץ – שרון ורדי, שוקי זינגר, דני יניב, שירי שטיין, איילת מילר. טלי מור, עודד חליוא

נעדרו:, גלי ארדמן וויס, רונן בריל, דנה קושניר.

,

סדר היום:

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם.
  3. דיון לגבי חובות חברים.
  4. שונות

דיון והחלטות:

  1. סדר היום אושר.
  2. פרוטוקול קודם מס 11/21 מתאריך 13/6/21 אושר.
  3. דיון לגבי חובות חברים:

ההנהלה קיימה פגישה עם החברים החייבים במטרה למצוא דרכים להסדרת החוב לקיבוץ.

החלטת ההנהלה: צוות טיפול חוב שכולל את אביב , מיכאל , דני ורונן יישב עם החייבים ויגיע להנהלה עם הצעה שמבוססת על נתונים שהצוות השתכנע שזה החוב האמיתי של החבר לקבוץ. כל זאת עד אמצע אוגוסט, במידה ולא יגיעו להסדרה מוסכמת יש להפעיל את ההחלטה על סנקציות ובמקביל טיפול משפטי על חברים שאינם משתפים פעולה עם הנהלה.

  1. אביב מסר דו”ח לגבי התקדמות בבניה במגרש פרטי.
פרוטוקול 12-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן