פרוטוקול מס’ 13 13/2019 מתאריך 22/7/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 13

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 22 ביולי 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

דנה קושניר

גלעד קנט

נדב מלכי

חסרים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

ליאור שבתאי

רונן בריל

נעמי גדרון

דני יניב

טלי מור

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 12/2019
  2. אישור הסכמי קליטה – עם עו”ד אלירן יוסף

1. אישור פרוטוקול

החלטה: אושר

2. אישור הסכמי קליטה

בהשתתפות עו”ד אלירן יוסף

  1. בחינת האפשרות לקבלה לחברות מלאה מותנית

הקבלה של החברים החדשים לשכונת הבוסתן תהיה קבלה לחברות מותנית. המשמעות היא לצד החברות תהיה חתימה מראש על הודעת עזיבה, למקרה שהחבר לא עמד בהתחייבויות לענין בניית הבית. לא נדרש לצורך כך עדכון של תקנון הקליטה.

כיום, לפי תקנון הקליטה, נקלטים בתקופת בניית הבית יהיו במעמד של עצמאות כלכלית, ולכן על מנת לשנות את לחברות מלאה מותנית, נדרש שינוי בתקנון הקליטה.

לאור מורכבות השינוי, של קליטת חברים לחברות מלאה במקום לעצמאות כלכלית, הוחלט בשלב זה לדחות את הדיון בנושא למועד מאוחר יותר.

  1. הסכמי קליטה

אביב סקר את השינויים בהסכמי הקליטה, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה – הסכם ההצטרפות לחברות ונספח דיור בנה ביתך. לענין הסדר רישום בתי המגורים – הוחלט להוסיף נספח ייעודי עבור הנקלטים לשכונת הבוסתן.

החלטה: ההנהלה מאשרת את העדכונים. היות שהסכמי הקליטה מבוססים על ההסכמים שנערכו עבור הנקלטים בשכונת השרון, במידה שהסכמי השרון עברו בהחלטת אסיפה, דף העדכון יובא לאישור האסיפה.

( הערה – הסכמי ההצטרפות של שכונת השרון – לא הובאו לאישור האסיפה )

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 13-2019 - לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן