פרוטוקול מס 14/ – 11/7/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת הקבוץ ועד מקומי משותף מס’ 14/2021 מתאריך 11/7/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת קיבוץ – שרון ורדי, שוקי זינגר, טלי מור, איילת מילר. גלי ארדמן וויס

נעדרו: דני יניב רונן בריל עודד חליוא שירי שטיין, דנה קושניר.

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 13/21 מתאריך 20/6/21.
 3. חוו”ד גרושים.
 4. נושא אישי
 5. חוו”ד שנת חופש.

דיון והחלטות:

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 13/21 מתאריך 20/6/21.
 3. חוו”ד גרושים.

אביב הציג את חוות הדעת של עו”ד שמלווים אותנו לעת השיוך.

החלטה: משאירים את ההחלטה הקודמת ומאפשרים שיוך לבן הזוג השני לפי מצאי המגרשים הריקים האפשריים אך בתשלום ללא הטבת החלטת השיוך , כלומר במחיר מלא עם הנחות אזור במידה ויש וכל זאת בהתאם לתנאים ואפשרויות רמ”י בהתאם להחלטותיו באותו עת, כל עלויות המהלך המשפטיות והמיסוייות הן על חשבון החבר. תשלום ההפרש והעלויות לקבוץ יהיה תנאי להפניית החבר לרמ”י. אין לחבר עדיפות בסדר בחירת המגרשים.

אביב יעביר לחברי ההנהלה הבהרה של המשמעויות המשפטיות והמיסוייות.

4. נושא אישי

5. חוו”ד שנת חופש.

אביב הציג את חוו”ד משפטית לגבי מצב רמת דוד בסיטואציה הנוכחית של כ 6 משפחות שנמצאות תקופה של מעל שנה מחוץ לקבוץ .

ראשית נדרשנו לשאלה מדוע להתייחס לשנת חופש והתשובה לנושא: בתקנון הקבוץ בכלל ובעיקר בקבוץ המתחדש , בחברה שיתופית של הקבוץ אחד הביטויים המהותיים לחברות הינו שמרכז חייו של החבר בקבוץ., בנוסף לעת הצמיחה הדמוגרפית אנו קולטים משפחות וילדים להצעיר וייצר חברה רב דורית תוססת ושותפה בחיים הקהילתיים, חברתיים ומשקיים. ולכן יש צורך להתייחס לנושא:

 1. לחדש ולעבות את נוהל שנת חופש .
 2. להציג להנהלה ולאשר את הסכם שנת חופש.
 3. לפנות לכל המשפחות שנמצאות בחוץ, להציג להם את ההחלטות ולדרוש להגיע להנהלה לבקש שנת חופש.
 4. 2 המשפחות שהגיעו להנהלה משפחת דימה וילנה ליפשיץ וחני טל ובת זוגה שהציגו את בקשתם בישיבה הקודמת.
 5. ועד ההנהלה מאשר את בקשתם לשנה ומודיע שיעשו את כל שנדרש להגיע לקבוץ בתוך השנה הקרובה.
 6. הסכם שיחתם עם המשפחות יכלול התייחסות לעדכון הנוהל.
פרוטוקול 14-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן