פרוטוקול מס’ 15 15/2019 מתאריך 12/8/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 15

מישיבת הנהלת הקיבוץ שהתקיימה ביום ב’, 12 באוגוסט 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

גלעד קנט

נדב מלכי

נעמי גדרון

דני יניב

טלי מור

רונן בריל

חסרים: דנה קושניר

ליאור שבתאי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 14/2019.
  2. קבלה לחברות – חן פודין.
  3. קבלה לקליטה בשכונת הבוסתן – פניית משפחת דגן.
  4. נושא אישי

1. אישור פרוטוקול

החלטה: אושר

2. קבלה לחברות – חן פודין

החלטה: ההנהלה מקבלת את המלצת ועדת הקבלה וממליצה גם היא לאסיפה להעמיד את חן

פודין להצבעה לקבלה לחברות.

3. קבלה לקליטה בשכונת הבוסתן

בעקבות פניית חברי קיבוץ אל חלק מחברי ההנהלה בבקשה לדון מחדש בהמלצות וועדת הקבלה על משפחות לקליטה בשכונת הבוסתן דנה ההנהלה בנושא.

החלטה: יוקם צוות שינסה לאתר פתרונות למגרשים נוספים לבנייה בטווח הזמן הסביר, כדי

לאפשר קליטת משפחות שלא נמצא להן מקום בשכונת הבוסתן, וזאת בכפוף להשלמת תהליך קליטה מלא ולמועמדים שיהיו באותו המועד.

4. נושא אישי

__________ _______________

חותמת האגודה אורי שובל יו”ר הקיבוץ

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן