פרוטוקול מס 16 – 15/8

הנדון: פרוטוקול הנהלת הקבוץ ועד מקומי משותף מס’ 16/2021 מתאריך 15/8/2021 בזום

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת קיבוץ – שרון ורדי,. גלי ארדמן וויס, רונן בריל, דני יניב עודד חליוא שירי שטיין טלי מור, איילת מילר, שוקי זינגר

נעדרו:, דנה קושניר.

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקולים קודמים.
  3. נושא אישי
  4. נושא אישי
  5. דיווחים

דיון והחלטות:

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקולים קודמים מס’ 14 מתאריך 11/7 ומס’ 15/21 מתאריך 1/8/21.
  3. נושא אישי
  4. נושא אישי
  5. דיווחים: אביב מסר על נושאים שעל סדר היום בימים אלו:

כביש 5 – נערכים לחידוש ההיתר ולתאום הפעילות לביצוע כביש 5.

צומת בסיס– יערך ביום ד’ 18/8 שיתוף ציבור עם מהנדס המועצה, גם כאן לקראת יציאה לביצוע.

תב”ע חדשה – יש נכונות מצד משרד השיכון לממן את התב”ע החדשה בסכום של כ 700 אש”ח, בתהליך-בחירת אדריכל וצוות יועצים עם ועדת תכנון עם המועצה ועם משרד השיכון.

שכונת הבוסתן– הבניה מתקדמת, עבודה טובה של הפרויקטור, לקראת הקמת מסלעות/קירות תומכים.

פרוטוקול 16-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן