פרוטוקול מס’ 16 16/2019 מתאריך 19/8/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 16

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 19 באוגוסט 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

גלעד קנט

נדב מלכי

נעמי גדרון

דני יניב

טלי מור

רונן בריל

דנה קושניר

חסרים: ליאור שבתאי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 15/2019
  2. דוח ביצוע חצי שנתי של תקציב הקהילה
  3. נושא אישי

1. אישור פרוטוקול

החלטה: הפרוטוקול יאושר בישיבה הבאה

2. דוח ביצוע חצי שנתי של תקציב הקהילה

אביב הציג את עיקרי תכנית 2019, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

הענפים העיקריים בהם יש פער שלילי מול התכנון:

בית עיינות – בצד של הסיעודיים הביקוש גבוה מאוד. בצד התשושים, הביקוש נמוך ויש מיטות ריקות.

נושא ההתנהלות בבית עיינות יובא לדיון מורחב בהנהלה בהקדם.

בריכת שחייה – הפער נובע בעיקר מתחזוקה לקויה של הבריכה בתקופת החורף.

חינוך חברתי – הפער נובע מתוספת בכח האדם, לצורך התמודדות עם הצרכים המשתנים, ובפרט, הגידול במספר הילדים. כמו כן, לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה, מערכת החינוך נערכת להפריד את החינוך החברתי ל-3 בתים. ההתרחבות תדרוש עריכת התאמות תקציביות בשנה הבאה.

השכרות קהילה – ההכנסות הן בהתאם לתכנית, אך נראה שיש בעיה בגביית וברישום הארנונה. הנושא בבדיקה.

חברי ההנהלה מבקשים שבמידה ויש פער משמעותי ביחס לתכנון, הנושא יובא לידיעת ההנהלה באופן שוטף.

המשיך הדיון יתקיים בישיבת ההנהלה הבאה.

3. נושא אישי

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 16-2019-

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן