פרוטוקול מס’ 19 19/2019 מתאריך 3/10/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 19

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 3 באוקטובר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

גלעד קנט

דני יניב

דנה קושניר

רונן בריל

עודד גרינהוט

עידו פיש

חסרים: טלי מור

ליאור שבתאי

נעמי גדרון

נדב מלכי

ישיבה משותפת של הנהלת הקיבוץ והנהלת אגודת האחזקות

בהשתתפות: רו”ח עוזי רטנר, לינה פרג

על סדר היום:

  1. הצגת דוחות כספיים של הקיבוץ לשנת 2018

עוזי רטנר מציג ומבאר את הדוחות הכספיים המאוחדים של הקיבוץ ותאגידיו לשנת 2018

החלטה: הנהלת הקיבוץ מאשרת להעביר את הדוחות הכספיים לשנת 2018 לאספת הקיבוץ וממליצה לאספה לאשר את הדוחות.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 19-2019 -

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן