פרוטוקול מס 2 – 10/1/2021

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 2

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום א’, 10 בינואר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

גלי ארדמן וייס

טלי מור

שירי שטיין

עודד חליוא

רונן בריל

איילת מילר

דני יניב

חסרים: דנה קושניר

שוקי זינגר

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 1/2021
 2. תקציב 2021
 1. אישור פרוטוקול 1/2021

הפרוטוקול אושר, בתוספת בקשה של חברי ההנהלה להביא לדיון את נושא הכביש ההיקפי.

2. תקציב 2021

אביב הציג את התקציב המיועד לשנת 2021.

החלטות:

 • ההנהלה מאשרת את המלצת ועדת חינוך להעלות את שכר הלימוד במרכזון ב-100 ₪ לנער/ה, ללא סיבסוד.
 • ההנהלה מאשרת את ההצעה להאריך את תקופת ניהול הבריכה של עודד ומוריה לשנים 2021-2022, בליווי של צוות הבריכה, ובתוספת סייג לפיו הנהלת הקהילה רשאית להפסיק את ההסכם אחרי שנה, במקרה של חוסר שביעות רצון.
 • חברי ההנהלה מאשרים להעביר לאישור האסיפה את עקרונות תקציב 2021:
 1. יעדי התכנית
 2. מסגרת התקציב
 3. מסגרת תכנית השקעות
 4. העלאת מס הקהילה ב-10 ₪ למימון פעילות תרבות וספורט.
 • חברי ההנהלה מבקשים לקבל עדכון על תחילת עבודתו של היו”ר החדש.
 • חברי ההנהלה מבקשים לקבל את תכנית העסקים לשנת 2021.
 • חברי ההנהלה מבקשים להביא את טבלה של חברים המכהנים כבעלי התפקידים בקיבוץ עם פירוט אורך הקדנציה של כל אחד.
 • חברי ההנהלה מבקשים לקבל מידע על ההבדל בתשלומים בין חברי קיבוץ לבין תושבים.
פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 2-21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן