פרוטוקול מס 20 – 17/10

הנדון: פרוטוקול הנהלת הקבוץ ועד מקומי משותף מס’ 20/2021

מתאריך 17/10/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת קיבוץ – שרון ורדי, רונן בריל, שירי שטיין, טלי מור, , שוקי זינגר

נעדרו:, דנה קושניר. גלי ארדמן וויס, דני יניב, עודד חליוא, איילת מילר.

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקולים קודמים.
  3. אישור תקציב ועד מקומי לשנת 2022.
  4. אישור הסכם חופשה מיוחדת.
  5. דווח חובות.

דיון והחלטות:

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקולים קודמים מס’ 17/21, 18/21, 19/21, מאושר.
  3. אישור תקציב ועד מקומי לשנת 2022.

אביב הציג את התקציב.

החלטה : ועד ההנהלה המקומית מאשר את התקציב.

  1. אישור הסכם חופשה מיוחדת.

אביב הציג את ההסכם שגובש על סמך החלטות קודמות של הקבוץ , על סמך תקנון שיוך הדירות ועל סמך נסיון שנצבר.

החלטה: ועד ההנהלה מאשר את ההסכם כולל שינויים שהוטמעו במהלך הדיון – לקריאת ההסכם לחצו כאן

  1. דווח חובות.

אביב מסר דווח על החובות שנצברו ועל הטיפול בהם,

בגדול לא קטנו חובות החברים ( לפחות לא גדלו)

באחת הישיבות הקרובות ימסר דו”ח על הסדרים וטיפול מעמיק יותר מול החייבים.

הסכם חופשה מיוחדת 16.8
פרוטוקול מלא 20-2021

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן