פרוטוקול מס 22 – 14/11

הנדון: פרוטוקול הנהלת קבוץ מס’ 22/2021 14.11.2021

נוכחים כללי: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן.

נוכחים הנהלת קיבוץ: שירי שטיין, איילת מילר, שוקי זינגר, טלי מור. רונן בריל, שרון ורדי, אודי שוסטרמן.

חסרים הנהלת קיבוץ: דני יניב, גלי ארדמן, עודד חליווא

סדר היום:

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם.
 3. נושאים אישיים – שכונת הבוסתן
 4. מבנה ארגוני תשתיות
 5. ייעוד מבנה ציבור
 6. דיווח על נושא משפטי
 7. סדרי עבודה של הנהלה

דיון והחלטות:

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 21/21 מתאריך 14.11.21
 3. נושאים אישיים – שכונת הבוסתן
 4. מבנה ארגוני תשתיות בהשתתפות טל אדלר:

טל, אביב ומיכה הציגו את המבנה הארגוני המוצע: מטרת המהלך לעשות סדר בשירותים לקהילה ולעסקים, ניהול ענפי השרות והעזר בצורה מקצועית ויעלה עם תודעת שירות מיטבית.

החלטה: ועד הנהלה מאשר את המבנה הארגוני החדש ובהמשך יפורסם מכרז למנהל תשתיות בעדיפות לחבר רמת דוד.

5. סדרי עבודה של הנהלה:

הובעה חוסר שביעות רצון מנוכחות חלקית של החברים בהנהלות, כיום 3 חברים הודיעו על פרישה – דנה, גלי ועודד נכנסים במקומם הבאים בתור של הבחירות הקודמות להנהלה: אודי הצטרף הפעם לישיבה ראשונה במקום דנה .

כמו כן הועלה שיש צורך ויש התחייבות להכשרת ההנהלות , נמסר שתתבצע הכשרת הנהלות באחריות טל אדלר אחרי אישור התקציב בינואר.

6. ייעוד מבנה ציבור נדחה לישיבה הבאה

7. דיווח על נושא משפטי – נדחה לישיבה הבאה

רשם מיכה טיסר

מאשר : שוקי זינגר.

פרוטוקול 22-2021 להפצה
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן