פרוטוקול מס’ 23/2018 מישיבת הנהלת הקיבוץ וועד מקומי

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 23

מישיבת הנהלת הקיבוץ שהתקיימה ביום ב’, 10 בדצמבר 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

גלעד קנט

דנה קושניר

נדב מלכי

נעמי גדרון

טלי מור

ליאור שבתאי

דני יניב

חסרים: רונן בריל

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול מס’ 21/2018
  2. אישור תיקונים למתווה שכונת הבוסתן
  3. הצעה לתקנון פנסיה חדש
  4. בחירת ועדת קבלה
  5. עדכונים

החלטות:

1. אישור פרוטוקולים 22/2018

החלטה: הפרוטוקול אושר

2. אישור תיקונים למתווה שכונת הבוסתן

ההנהלה מנחה את ועדת תכנון לטפל בסעיפי ההערות מהישיבה הקודמת הנוגעים לתכנון:

  1. מבקשים להוסיף שוועדת תכנון תמליץ על שפה תכנונית משותפת לפרויקט
  2. מבקשים לבצע בחינה נוספת של תכנון השכונה, ככל שניתן בשלב זה. למשל, בחינת בניית בתים דו-משפחתיים.
  3. מבקשים לבצע בדיקה של הניקוז והתשתיות של השכונה החדשה ביחס לשכונות סביבה.

החלטה: המתווה המתוקן אושר, ויועבר לאסיפה.

3. הצעה לתקנון פנסיה חדש

הוצגו עקרונות התקנון החדש. התנהל דיון, בעיקר על קבוצת הגיל עליה תוחל רשת הביטחון בגובה פנסיית רשם, בהתאם לתקנון החדש.

יתקיים דיון המשך.

4. עדכונים

תקומה חתמו על כתב ויתור והעדר תביעות תמורת פיצוי של 15 אלף ₪, בהתאם להחלטת ההנהלה.

5. בחירת ועדת קבלה

מועמדים ותיקים שמעוניינים להמשיך ונבחרו: מרטין אטקיס, אושרה רבן, אלי וולוצקי.

מועמדים חדשים שנבחרו: אורית שפירא, עידו רבן, יוסי אבשלום, ענת קנריק, עמית זינגר.

6. בחירת מנהל עסקים

בהחלטה שהתקבלה הוחלט על מתן עדיפות לחברי הקיבוץ. חברי ההנהלה מבקשים להעלות לדיון את משמעות מתן העדיפות, אם המשמעות היא אי פרסום מכרז חיצוני, או שהמשמעות היא בחינת מועמדים מבפנים ומבחוץ, תוך מתן עדיפות לחברי הקיבוץ.

החלטה: הנחיית ההנהלה לצוות האיתור להביא שני מועמדים.

__________ _______________

חותמת האגודה אורי שובל יו”ר הקיבוץפרוטוקול הנהלת הקיבוץ 23-2018 לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן