פרוטוקול מס 23 – 21/11

הנדון: פרוטוקול הנהלת קבוץ מס’ 23/2021 21.11.2021

נוכחים כללי: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן.

נוכחים הנהלת קיבוץ: שירי שטיין, איילת מילר, שוקי זינגר, טלי מור. רונן בריל, שרון ורדי, אודי שוסטרמן.

חסרים הנהלת קיבוץ: דני יניב.

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם.
  3. תכנית ייעוד מבני ציבור ושדרוג מבני ציבור.
  4. דווח על נושא משפטי
  5. נושא אישי

דיון והחלטות:

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 21/21 מתאריך 14.11.21.
  3. תכנית ייעוד מבני ציבור ושדרוג מבני ציבור.

מיכה ואביב הציגו את מצבת המבנים הציבוריים ברמת דוד, את הייעוד ואת המשמעות הכלכליות של הפונקציות שאמורות למצוא מקומן בחד”א

הדיון לא הסתיים, יימשך באחת מהישיבות הבאות.

4. דווח על נושא משפטי

5. נושא אישי

רשם מיכהמאשר : שוקי זינגר.

פרוטוקול 23-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן